Heurikas hemsida

CAD 1 för Te13a/NT13 gr1 ht 2013

Uppdaterad 2013-12-02
OBS! ARBETE PÅGÅR Uppdaterad fram till 16/12

Kurskriterier enl Skolverket vårt upplägg av kursen

Måndagar kl. 10:45-11:45 och Torsdagar kl. 13:10-14:10


 
               Datum Planerat / Genomfört Datum Planerat / Genomfört  
Mån 26/8

Introduktion,
Se "Utforskaren" <Dator> Elevtorg Heurika. Tittar där under Peter L och CAD-mallar.
Skapa Template, dvs mallfiler. Template A4 och A3.

11/11

Sommarstuga. Du behöver nu en ny mallfil. Den finns här! zipfil som sparas och packas upp. Exempel på sommarstugeritningar

 1. Rita planritning. Total yta i fyrkant 40 kvm. Ytterväggarna skall vara 200 mm tjocka. Innerväggar 100 mm.
Tor 29/8 Arbeta med fyrkant som ritas med absoluta, relativa och polära koordinater. Se separat stencilmaterial.
Rita linje med vinkel, enligt uppgift 5 och 6
14/11

Övning 13, / Arbeta med att rita en sommarstuga. Du behöver nu en ny mallfil. Den finns här! zipfil som sparas och packas upp. Exempel på sommarstugeritningar

 1. Rita planritning. Total yta i fyrkant 40 kvm. Ytterväggarna skall vara 200 mm tjocka. Innerväggar 100 mm.
 2. Inred med rum. Använd fyrkanter för att testa möblering, ex säng 2100x1000 mm
Mån 2/9 allmän information om kurskriterier, kursplan och http://www.ItsLearning.com
Se extra övning koordinater
"Offset" tillsammans med "Trim" för att skapa många figurer.

Rita
"Vy1" Om du hinner, jobba med ljusstaken.

18/11 Sommarstuga 3D med hjälp av programmet SketchUp. Programmet är gratis, finns på skolans datorer och du kan lätt använda programmet hemma. För att komma igång se videor här!
Tor 5/9 Fillet och Chamfer: Övning 4 , samt text och måttsättning.
OBS! att du måste kunna ställa in olika mått på Fillet och Chamfer.
OBS! extra hjälp för att lära sig Fillet och Chamfer finns här


21/11 Sommarstugan i 3D med hjälp av programmet SketchUp.
Mån 9/9

"Offset" tillsammans med "Trim" för att skapa många figurer.
Rita vyer med måttsättning. Stencil med "Vy1" och "Vy2".

25/11

Sommarstugan.

Tor12/9
 • Visat hur man kan bygga upp en ritning med hjälp av Line, Offset och Trim.
 • Även visat hur man använder Mirror.
 • Visat hur man kan använda lager (layer) för att släcka olika färger
 • Rita vyer med måttsättning. Stencil med "Vy1" och "Vy2" Vy3 och Vy10. Moment: line, dimension, move, text. Byte av linjetyp.
  Extrauppgift: Rita, Vy4, Vy5, Vy6 Vy7, Vy8, Vy9, Vy10

  Vidare finns facit vyerna 1-10
Tor 28/11

Sommarstugan.

Mån 16/9 Uppgift_8 (line, circle, fillet, trim).
Line, med absoluta och relativa koordinater, samt att också rita med Offset i kombination med Trim.
Må 2/12 Sommarstugan.
Tor 19/9
Uppgift nr 5 (G+) samt ev extra övn. snap


To 5/12 Rep-uppgifter
Nedanstående länk innehåller rep-uppgifter. Försök att rita direkt från webbläsaren, utan att skriva ut ditt material. Klicka här för att starta dina övningar! Också: Som pdf
Mån 23/9

Uppgift M5 (line, circle, dimension, hatch).
Maskinhållare, rita i tre vyer från en 3D-skiss.

Facit Maskinhållare finns här!
OBS ! Att du just nu inte vet vad som menas med snitt. Vi kommer att gå igenom detta på måndagen Tekniklektion.


Må 9/12 Prov E
Tor 26/9

Måttsättning av M5. OBS! speciellt att diametertecken kan skrivas med koden %%C

Öva på utskrift av M5. Lärarledd genomgång.
Vi testade att skriva ut från A4 ritning och från A3. Vidare att göra samma sak fast att skriva ut till PDF, dvs att få ritningen som en fil.
Lekte också lite med Paint. Skrev ut till PDF-fil.Tor 12/12 Utvecklingssamtal. / Sommarstugan
Mån 30/9

Testa sedan med Uppgift_9 (G+), som övar anslutning av bågar, snap tan, Öva på circle: tan, tan, radius. Även användning av extra snapfunktioner och att skriva text.

extra övn. snap

Bottenplatta

Må 16/12 Prov C
Tor 3 /10

Extra: A4-mall, Rita en fyrkant med sidan 100 mm. Använd CHAMFER för att fasa två hörn. Fasmått 30 mm i x-led och 20 mm i y-led.
Extra : Uppgift nr 5 (G+) samt ev extra övn. snap
Fortsättning Bottenplatta
och avslutning. Extra uppgift Kugghjulspump
Uppgift_10 (G+) OBS! att gradtecken kan skrivas som %%d
__________________________________________________


? Prov B
mån 7/10 Array (G+) Om tid finns även Fläkthjul (VG), Påbörjat Brunnslock (VG).
   
tor 10/10

Array (G+) Om tid finns även Fläkthjul (VG), Påbörjat Brunnslock (VG).

Brunnslock LEDNING: Försök att hitta själva rotationsmönstret för att slutligen använda Array. Tänk i tårtbit (-ar). Uttaget för att sticka ned röret (U-formen högst upp) ritas sist. Alla "fyrkanter" skall avrundas med radien R1. Rita cirklar + Offset kan inledningsvis vara en framkomlig väg.
Extra ledning: Mönstret består av två tårtbitar, dvs med 2x30 grader vinkel. Tag fram dessa två och rita helt färdigt. Sudda allt annat och kör Array.

   
mån 14/10 Övning 13.
Det som du skall rita är en lyftvagn som kan rulla på en I-balk i taket på en verkstad. Det går med hjälp av lyftvagnen att flytta tunga föremål till olika platser i verkstaden.
OBS! Att länkarna enligt nedan är pdf-filer. A3-ritningarna visas stående när Adobe öppnar filen. Under meny VISA går det att rotera ritningen till liggande läge. Eller om du öppnat via Webbläsaren så går det att "högerklicka" för att rotera ritningen.
Du skall totalt rita 5 olika ritningar. Alla hör ihop. Slutresultatet skall bli enligt "13". Den gör du alltså allra sist. Lämpligen börjar du i bokstavsordning, och då med ritning "13A" (A4-mall). Därefter ritning "13B" (A3-mall), ritning "13C" (A4-mall) och sedan "13D" (A3-mall).
Resultaten från 13A-13D skall sedan utnyttjas för att rita "13".

  Fram till den 1 feb kan du nu arbeta med dina kvarvarande övningsuppgifter. Främst handlar det om att vara klar med övning 13" och sommarstugans ritningar (bygglovet, Exempel och SketchUp). Du väljer själv när du vill redovisa, dock senast onsdagen den 1/2.
tor 17/10

PL på kurs, ingen lektion

  Fortsätt arbete enligt ovan
mån 21/10

Om 13 klar: Påbörja arbeta med att rita en sommarstuga. Du behöver nu en ny mallfil. Den finns här! zipfil som sparas och packas upp. Exempel på sommarstugeritningar

 1. Rita planritning. Total yta i fyrkant 40 kvm. Ytterväggarna skall vara 200 mm tjocka. Innerväggar 100 mm.
  Vårterminen startar. CAD1 blir CAD2
tor 24/10

PL på kurs, ingen lektion

   
v44 Studiedag, inga lektioner

   
v44 LOV   Sista dagen för att redovisa dina ritningar i CAD1
mån 4/11

Övning 13, / Arbeta med att rita en sommarstuga. Du behöver nu en ny mallfil. Den finns här! zipfil som sparas och packas upp. Exempel på sommarstugeritningar

 1. Rita planritning. Total yta i fyrkant 40 kvm. Ytterväggarna skall vara 200 mm tjocka. Innerväggar 100 mm.
 2. Inred med rum. Använd fyrkanter för att testa möblering, ex säng 2100x1000 mm


   
tor 7/11

Sommarstugan

   

CAD-uppgifter:
Nedanstående bilder är scannade övningsuppgifter till kursen CAD-teknik A. Resp bild är klickbara för att få fram en stor och utskrivbar bild.
Det framgår också vilken ungefärlig betygsnivå uppgiften har. Avser då betyget om du aldrig har sett uppgiften tidigare. Andra gången är det ju betydligt enklare att göra övningen.

A4

vy 1 (G-)
vy 2 (G-)
ljusstake (G-)
övning 3 (G-)
övning 4 (G)
M5 (G)
Maskinhållare (VG)

(G)
I-balk (VG)
M8 (G+)
extra övn. snap
Fläkthjul (VG)
Brunnslock (VG)
Mutter o Skruv (G+)
         
Bottenplatta (G+)
Kugghjulspump (G+)
         

A3

Sammanställningsritning (VG)
Löphjul (G+)
Lyftvagn (G+)
Elritning
Array (G+)

Studsmatta (MVG)
Uppgift nr 5 (G+)
Uppgift_6 (G+)
Uppgift_7 (G+)
Uppgift_9 (G+)
 

Extra fil till studsmattan

(OBS! zip-fil)

Övning_11 (VG)
Uppgift_10 (G+)
uppgift_8 (G+)

Övning 13.
Det som du skall rita är en lyftvagn som kan rulla på en I-balk i taket på en verkstad. Det går med hjälp av lyftvagnen att flytta tunga föremål till olika platser i verkstaden.
OBS! Att länkarna enligt nedan är pdf-filer. A3-ritningarna visas stående när Adobe öppnar filen. Under meny VISA går det att rotera ritningen till liggande läge. Eller om du öppnat via Webbläsaren så går det att "högerklicka" för att rotera ritningen.
Du skall totalt rita 5 olika ritningar. Alla hör ihop. Slutresultatet skall bli enligt "13". Den gör du alltså allra sist. Lämpligen börjar du i bokstavsordning, och då med ritning "13A" (A4-mall). Därefter ritning "13B" (A3-mall), ritning "13C" (A4-mall) och sedan "13D" (A3-mall).
Resultaten från 13A-13D skall sedan utnyttjas för att rita "13".