Problem med att Browser bar har försvunnit

Enligt bilden ovan finns inte ”Browser bar” . Är tyvärr absolut nödvändig .
Kan
återställas enligt följande:

1.      

Se till att ”Tools” enligt ovan är markerat. Välj  Customize” enligt bilden ovan. Nedanstående bild dyker då upp.

2.      

Bläddra i vänsterkolumnen tills du kommer till Browser. Markera den och tryck på >> så att Browser hoppar över till höger kolumn.

Avsluta hela denna ruta genom att tryck ”OK”.

3.      

Nu skall en ny funktion ”User Commands” ha dykt upp enligt ovan. Denna kan användas för att tända och släcka Browser bar.

4.      

Nu skall allt vara normalt igen !

Lycka till !