Heurikas hemsida

CAD 1 för Te11d ht 2011

Uppdaterad 2012-01-09


Kurskriterier enl Skolverket vårt upplägg av kursen

Tisdagar kl. 11:10-12:10 och Fredagar kl. 12:30-13:30


 
               Datum Planerat / Genomfört Datum Planerat / Genomfört  
Fre 26/8

Introduktion,
\\han-edu-001-1.haninge.intra\FreUser$\common
Skapa Template, dvs mallfiler. Template A4 och A3.
allmän information om kurskriterier, kursplan och


Fre 11/11 Övning 13,
Övning 13 skall vara klar senast idag.
Tis 30/8
 • Arbeta med fyrkant som ritas med
  absoluta,
 • relativa
 • polära koordinater.
  Se separat stencilmaterial.
  Rita linje med vinkel, enligt uppgift 5 och 6
  , Läxa till 2/9
Tis 15/11 Sommarstugan. Se 8/11 för exakt information
Fre 2/9 http://www.ItsLearning.com

"Offset" tillsammans med "Trim" för att skapa många figurer. Rita "Vy1" Jobba med Offset och Trim
Extra om tid finns: Rita ljusstaken. Använd offset för att hitta hålcentrum och håldjup. Facit till ljusstaken finns här!
Fre 18/11 Sommarstugan. Se 8/11 för exakt information
Tis 6/9 "Uppgift_6". Du jobbar direkt via webblänken.
Rita vyer med måttsättning. Stencil med "Vy1" och "Vy2".
Ti 22/11

Sommarstugan. Se 8/11 för exakt information
När du är klar med Ritningen så skall du rita din sommarstuga 3D med hjälp av programmet SketchUp. Programmet är gratis, finns på skolans datorer och du kan lätt använda programmet hemma. För att komma igång se videor här!

Fre 9/9
 • Fillet
 • Chamfer
 • Övning 4 , samt text och måttsättning.
  OBS! att du måste kunna ställa in olika mått på Fillet och Chamfer.
  OBS! extra hjälp för att lära sig Fillet och Chamfer finns här
  Arbetat med måttsättning och också jobbat med
  "Vy2" och Vy3
Fre 25/11

Sommarstugan. Se 8/11 för exakt information

SketchUp se 22/11

Tis 13/9
 • Visa hur man kan bygga upp en ritning med hjälp av Line, Offset och Trim.
 • Även visa hur man använder Mirror.
 • Rita vyer med måttsättning. Stencil med "Vy1" och "Vy2". Moment: line, dimension, move, text. Byte av linjetyp.
  Extrauppgift: Rita Vy3, Vy4, Vy5, Vy6
  Vidare finns facit här: Vy 1-10
Tis 29/11

Sommarstugan. Se 8/11 för exakt information

SketchUp se 22/11

Fre 16/9
 • Uppgift_8
  (line, circle, fillet, trim).
  Öva utskrift av A4-ritning
Fre 2/12

Sommarstugan. Se 8/11 för exakt information

SketchUp se 22/11

Tis 20/9 Löpande uppgift: Rita samtliga Vyer 1-10 från Konstruktionslektionerna.
Vyerna 1-3 finns ovan, övriga finns här: Vy4, Vy5, Vy6, Vy7, Vy8, Vy9, Vy10

Vidare finns facit här:
OBS! att vyerna 1 och 2 också skall måttsättas.


Ti 6/12 Rep-uppgifter.
Nedanstående länk innehåller rep-uppgifter. Försök att rita direkt från webbläsaren, utan att skriva ut ditt material. Klicka här för att starta dina övningar!
Fre 23/9

Forskardagen enl. separat program

Fre 9/12 Rep-uppgifter
Nedanstående länk innehåller rep-uppgifter. Försök att rita direkt från webbläsaren, utan att skriva ut ditt material. Klicka här för att starta dina övningar!
Tis 27/9
 • Uppgift M5 (line, circle, dimension, hatch).
 • Maskinhållare, rita i tre vyer från en 3D-skiss.
  Måttsättning av M5. OBS! speciellt att diametertecken kan skrivas med koden %%C
  Öva på utskrift av M5.
 • Börja med Uppgift_9 (G+), som övar anslutning av bågar, snap tan, Övat på circle: tan, tan, radius. Även användning av extra snapfunktioner och att skriva text.
  extra övn. snap

  Titta på denna bild för att veta hur man använder SNAP

  ev. uppgift Bottenplatta (G+) övar: line, circle, fillet, trim, polära koordinater, måttsättning, hatch, etc.
Tis 13/12 Prov E
Fre 30/9 Fortsättning Bottenplatta Fre 16/12 Prov C
Tis 4/10

Extra: A4-mall, Rita en fyrkant med sidan 100 mm. Använd CHAMFER för att fasa två hörn. Fasmått 30 mm i x-led och 20 mm i y-led.
Extra : Uppgift nr 5 (G+) samt ev extra övn. snap
Fortsättning Bottenplatta
och avslutning. Extra uppgift Kugghjulspump
Uppgift_10 (G+) OBS! att gradtecken kan skrivas som %%d

Ti 20/12 ProvB
Fre 7/10 21/12-9/1 Jullov
Tis 11/10 Array (G+) Om tid finns även Fläkthjul (VG), Påbörjat Brunnslock (VG). Tis 10/1 Fram till den 1 feb kan du nu arbeta med dina kvarvarande övningsuppgifter. Främst handlar det om att vara klar med övning 13" och sommarstugans ritningar (bygglovet, Exempel och SketchUp). Du väljer själv när du vill redovisa, dock senast onsdagen den 1/2.
Fre 14/10 Brunnslock LEDNING: Försök att hitta själva rotationsmönstret för att slutligen använda Array. Tänk i tårtbit (-ar). Uttaget för att sticka ned röret (U-formen högst upp) ritas sist. Alla "fyrkanter" skall avrundas med radien R1. Rita cirklar + Offset kan inledningsvis vara en framkomlig väg.
Extra ledning: Mönstret består av två tårtbitar, dvs med 2x30 grader vinkel. Tag fram dessa två och rita helt färdigt. Sudda allt annat och kör Array.


Fre 13/1 Fortsatt arbete enligt ovan
Tis 18/10 Övning 13.
Det som du skall rita är en lyftvagn som kan rulla på en I-balk i taket på en verkstad. Det går med hjälp av lyftvagnen att flytta tunga föremål till olika platser i verkstaden.
OBS! Att länkarna enligt nedan är pdf-filer. A3-ritningarna visas stående när Adobe öppnar filen. Under meny VISA går det att rotera ritningen till liggande läge. Eller om du öppnat via Webbläsaren så går det att "högerklicka" för att rotera ritningen.
Du skall totalt rita 5 olika ritningar. Alla hör ihop. Slutresultatet skall bli enligt "13". Den gör du alltså allra sist. Lämpligen börjar du i bokstavsordning, och då med ritning "13A" (A4-mall). Därefter ritning "13B" (A3-mall), ritning "13C" (A4-mall) och sedan "13D" (A3-mall).
Resultaten från 13A-13D skall sedan utnyttjas för att rita "13".
Ti 17/1 Fortsatt arbete enligt ovan
Fre 21/10 Övning 13 Fre 20/1 Fortsatt arbete enligt ovan
Tis 25/10 Övning 13 Tis 24/1 Vårterminen startar. CAD1 blir CAD2
Fre 28/10 Övning 13, Extra: svara på följande frågor om din datoranvändning, klicka HÄR!

Fre 27/1  
Tis 1/11 LOV

Ti 31/1 Sista dagen för att redovisa dina ritningar i CAD1. Om du får problem med tiden så finns möjlighet även i morgon onsdag den 1/2
Fre 4/11

LOV

Fre 3/2  
Tis 8/11

Övning 13, Påbörja arbeta med att rita en sommarstuga. Du behöver nu en ny mallfil. Den finns här! zipfil som sparas och packas upp. Exempel på sommarstugeritningar

 1. Rita planritning. Total yta i fyrkant 40 kvm. Ytterväggarna skall vara 200 mm tjocka
Tis  

CAD-uppgifter:
Nedanstående bilder är scannade övningsuppgifter till kursen CAD-teknik A. Resp bild är klickbara för att få fram en stor och utskrivbar bild.
Det framgår också vilken ungefärlig betygsnivå uppgiften har. Avser då betyget om du aldrig har sett uppgiften tidigare. Andra gången är det ju betydligt enklare att göra övningen.

A4

vy 1 (G-)
vy 2 (G-)
ljusstake (G-)
övning 3 (G-)
övning 4 (G)
M5 (G)
Maskinhållare (VG)

(G)
I-balk (VG)
M8 (G+)
extra övn. snap
Fläkthjul (VG)
Brunnslock (VG)
Mutter o Skruv (G+)
         
Bottenplatta (G+)
Kugghjulspump (G+)
         

A3

Sammanställningsritning (VG)
Löphjul (G+)
Lyftvagn (G+)
Elritning
Array (G+)

Studsmatta (MVG)
Uppgift nr 5 (G+)
Uppgift_6 (G+)
Uppgift_7 (G+)
Uppgift_9 (G+)
 

Extra fil till studsmattan

(OBS! zip-fil)

Övning_11 (VG)
Uppgift_10 (G+)
uppgift_8 (G+)