Heurikas hemsida

CAD 1 för Te11a ht 2011

Uppdaterad 2012-01-09


Kurskriterier enl Skolverket vårt upplägg av kursen

Måndagar kl. 09:05-10:05 och Onsdagar kl. 08:20-09:20


 
               Datum Planerat / Genomfört Datum Planerat / Genomfört  
Mån 29/8

Introduktion,
\\han-edu-001-1.haninge.intra\FreUser$\common
Skapa Template, dvs mallfiler. Template A4 och A3.

Mån 14/11 Övning 13,
Ons 31/8 Arbeta med fyrkant som ritas med absoluta, relativa och polära koordinater. Se separat stencilmaterial.
Rita linje med vinkel, enligt uppgift 5 och 6
Ons 16/11 Sommarstugan, se 9/11 för exakt information
Mån 5/9 allmän information om kurskriterier, kursplan och http://www.ItsLearning.com

"Offset" tillsammans med "Trim" för att skapa många figurer. Rita "Vy1" Om du hinner, jobba med ljusstaken.

Mån 21/11 Sommarstugan, se 9/11 för exakt information
Ons 7/9 "Uppgift_6". Du jobbar direkt via webblänken.

"Offset" tillsammans med "Trim" för att skapa många figurer.
Rita ljusstaken. Använd offset för att hitta hålcentrum och håldjup. Facit till ljusstaken finns här!

Rita vyer med måttsättning. Stencil med "Vy1" och "Vy2".
Ons 23/11 Sommarstugan. Se 8/11 för exakt information
När du är klar med Ritningen så skall du rita din sommarstuga 3D med hjälp av programmet SketchUp. Programmet är gratis, finns på skolans datorer och du kan lätt använda programmet hemma. För att komma igång se videor här!
Mån 12/9

Fillet och Chamfer: Övning 4 , samt text och måttsättning.
OBS! att du måste kunna ställa in olika mått på Fillet och Chamfer.
OBS! extra hjälp för att lära sig Fillet och Chamfer finns här

Mån 28/11

Sommarstugan. Se 8/11 för exakt information

SketchUp se 22/11

Ons 14/9
  • Visat hur man kan bygga upp en ritning med hjälp av Line, Offset och Trim.
  • Även visat hur man använder Mirror.
  • Visat hur man kan använda lager (layer) för att släcka olika färger
  • Rita vyer med måttsättning. Stencil med "Vy1" och "Vy2" Vy3 och Vy10. Moment: line, dimension, move, text. Byte av linjetyp.
    Extrauppgift: Rita, Vy4, Vy5, Vy6

    Vidare finns facit här:
Ons 30/11

Sommarstugan. Se 8/11 för exakt information

SketchUp se 22/11

Mån 19/9 Hel idrottsdag, inga lektioner Mån 5/12 Rep-uppgifter.
Nedanstående länk innehåller rep-uppgifter. Försök att rita direkt från webbläsaren, utan att skriva ut ditt material. Klicka här för att starta dina övningar!
Ons 21/9 Uppgift_8 (line, circle, fillet, trim). Inledande genomgång av Line, med absoluta och relativa koordinater, samt att också rita med Offset i kombination med Trim.
Övat utskrift av A4-ritning

Löpande uppgift: Rita samtliga Vyer 1-10 från Konstruktionslektionerna.
Vyerna 1-3 finns ovan, övriga finns här: Vy4, Vy5, Vy6, Vy7, Vy8, Vy9, Vy10

Vidare finns facit här: Vy 1-10
OBS! att vyerna 1 och 2 också skall måttsättas.


Ons 7/12 Rep-uppgifter
Nedanstående länk innehåller rep-uppgifter. Försök att rita direkt från webbläsaren, utan att skriva ut ditt material. Klicka här för att starta dina övningar!
Mån 26/9

Uppgift M5 (line, circle, dimension, hatch).
Maskinhållare, rita i tre vyer från en 3D-skiss.
Facit Maskinhållare finns här!

Mån 12/12 Prov E
Ons 28/9 Måttsättning av M5. OBS! speciellt att diametertecken kan skrivas med koden %%C
Öva på utskrift av M5.

Börja med Uppgift_9 (G+), som övar anslutning av bågar, snap tan, Övat på circle: tan, tan, radius. Även användning av extra snapfunktioner och att skriva text.
extra övn. snap

Titta på denna bild för att veta hur man använder SNAP
Ons 14/12 Ma1c prov, ingen lektion
Mån 3/10 Bottenplatta Mån 19/12 Prov C
Ons 5/10

Extra: A4-mall, Rita en fyrkant med sidan 100 mm. Använd CHAMFER för att fasa två hörn. Fasmått 30 mm i x-led och 20 mm i y-led.
Extra : Uppgift nr 5 (G+) samt ev extra övn. snap
Fortsättning Bottenplatta
och avslutning. Extra uppgift Kugghjulspump
Uppgift_10 (G+) OBS! att gradtecken kan skrivas som %%d

Ons 21/12 Avslutning
Mån 10/10 Mån 9/1 Studiedag, inga lektioner
Ons 12/10 Array (G+) Om tid finns även Fläkthjul (VG), Påbörjat Brunnslock (VG). Ons 11/1 Prov B
Mån 17/10 Brunnslock LEDNING: Försök att hitta själva rotationsmönstret för att slutligen använda Array. Tänk i tårtbit (-ar). Uttaget för att sticka ned röret (U-formen högst upp) ritas sist. Alla "fyrkanter" skall avrundas med radien R1. Rita cirklar + Offset kan inledningsvis vara en framkomlig väg.
Extra ledning: Mönstret består av två tårtbitar, dvs med 2x30 grader vinkel. Tag fram dessa två och rita helt färdigt. Sudda allt annat och kör Array.


Mån 16/1 Fram till den 1 feb kan du nu arbeta med dina kvarvarande övningsuppgifter. Främst handlar det om att vara klar med övning 13" och sommarstugans ritningar (bygglovet, Exempel och SketchUp). Du väljer själv när du vill redovisa, dock senast onsdagen den 1/2.
Ons 19/10 Övning 13.
Det som du skall rita är en lyftvagn som kan rulla på en I-balk i taket på en verkstad. Det går med hjälp av lyftvagnen att flytta tunga föremål till olika platser i verkstaden.
OBS! Att länkarna enligt nedan är pdf-filer. A3-ritningarna visas stående när Adobe öppnar filen. Under meny VISA går det att rotera ritningen till liggande läge. Eller om du öppnat via Webbläsaren så går det att "högerklicka" för att rotera ritningen.
Du skall totalt rita 5 olika ritningar. Alla hör ihop. Slutresultatet skall bli enligt "13". Den gör du alltså allra sist. Lämpligen börjar du i bokstavsordning, och då med ritning "13A" (A4-mall). Därefter ritning "13B" (A3-mall), ritning "13C" (A4-mall) och sedan "13D" (A3-mall).
Resultaten från 13A-13D skall sedan utnyttjas för att rita "13".
Ons 18/1 Fortsätt arbete enligt ovan
Mån 24/10 Utvecklingssamtal TE09, PL inga lektioner Mån 23/1 Vårterminen startar. CAD1 blir CAD2
Ons 26/10 Övning 13 Ons 25/1  
Mån 31/10 Studiedag, inga lektioner

Mån 30/1  
Ons 2/11 Studiedag, inga lektioner

Ons 1/2 Sista dagen för att redovisa dina ritningar i CAD1
Mån 7/11

Övning 13,

Mån 6/2  
Ons 9/11

Övning 13, Påbörja arbeta med att rita en sommarstuga. Du behöver nu en ny mallfil. Den finns här! zipfil som sparas och packas upp. Exempel på sommarstugeritningar

  1. Rita planritning. Total yta i fyrkant 40 kvm. Ytterväggarna skall vara 200 mm tjocka

Ons 8/2  

CAD-uppgifter:
Nedanstående bilder är scannade övningsuppgifter till kursen CAD-teknik A. Resp bild är klickbara för att få fram en stor och utskrivbar bild.
Det framgår också vilken ungefärlig betygsnivå uppgiften har. Avser då betyget om du aldrig har sett uppgiften tidigare. Andra gången är det ju betydligt enklare att göra övningen.

A4

vy 1 (G-)
vy 2 (G-)
ljusstake (G-)
övning 3 (G-)
övning 4 (G)
M5 (G)
Maskinhållare (VG)

(G)
I-balk (VG)
M8 (G+)
extra övn. snap
Fläkthjul (VG)
Brunnslock (VG)
Mutter o Skruv (G+)
         
Bottenplatta (G+)
Kugghjulspump (G+)
         

A3

Sammanställningsritning (VG)
Löphjul (G+)
Lyftvagn (G+)
Elritning
Array (G+)

Studsmatta (MVG)
Uppgift nr 5 (G+)
Uppgift_6 (G+)
Uppgift_7 (G+)
Uppgift_9 (G+)
 

Extra fil till studsmattan

(OBS! zip-fil)

Övning_11 (VG)
Uppgift_10 (G+)
uppgift_8 (G+)