Uppdaterad 2012-03-27
CAD-2 för Te11a vt 2012 ARBETE PÅGÅR ej klar. Du kan dock börja och jobba enligt planen.
Kurskriterier samt kursupplägg

Måndag 09:05-10:05 och Onsdag 08:00-09:00

               Datum Planerat / Genomfört Datum Planerat / Genomfört  
Må 23/1 Introduktion. Påbörjat arbete enligt sid 12, 21 och 30-53 i läroboken. Betygskriterier: se länk ovan ! Må 9/4

PÅSKLOV

 

Ons 25/1

Fortsatt arbete enligt ovan. För betyg E skall övningarna 1-3 vara klara
Detaljövning 2 kan vara lite svår att förstå och att se måtten. Här finns lite extra material .

Idag fick några problem med att den s.k. Browser bar inte var synlig. Detta kan åtgärdas enligt denna information

Ons 11/4

PÅSKLOV

 

Må 30/1

Fortsatt arbete enligt ovan. 1-4 skall vara klart för E. OBS! att övning 4 sid 47kan vara lite svår att få till måtten. Hav tålamod!

Må 16/4 Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
Ons 2/2 Övning 5 sid 53 är är rolig, men innehåller många olika ritmoment. En viktig övning!
Sid 61 övning 6, måttsättningen sid 64 kan vara klurig. Behöver ej vara exakt som boken. Övningen håller E+
Ons 18/4 Bottenplatta sid 199, jobba framåt tills programmet sätter stopp vilket kan inträffa på sid 203.

Du som har arbetat enligt plan håller just nu C/A-tempo. Det är nu dags att bestämma vilket betyg du vill ha. Resten av terminen skall du jobba med en egen uppgift som du bestämmer själv i samråd med PL


Må 6/2 Reservtid för övningarna 1-6. Är du klar så jobbar du vidare.
OBS! Om du har kört fast på detaljövning 5, så finns här lite extra hjälp
Må 23/4 PL på kurs, eget arbete
Ons 8/2 sid 69 övning 7. Ganska rolig men kan strula vid ritning av bågen sid 73. Vänta gärna med att göra "cirkulärt pattern" av hålet på sid 71. Gör detta sist. Betyg E+ Ons 25/4 Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
Må 13/2

Övning 8 (E+) sid 76 kräver att du laddar hem övningsfiler från bokens hemsida. Denna länk hämtar en ZIP-fil som du skall spara i din CAD2-mapp. Därefter packa upp. Kör sedan EXE-filen med Inventor avstängd).


Första övningen ligger under "New" och "Detalj"

Må 30/4 LOVDAG
Ons 15/2

Övningar nr 9-10. Korkskruv kräver mallfiler från läroboken. Lite pyssligt, men inte jättesvårt. Sid 90 kan dock ställa till en del problem. Övning 10 är också relativt lätt (C-), men det kan vara lite svår att hitta arbetsplanen enl sid 92-93.
Du håller C-tempo om du är klar hit idag.

Ons 2/5 Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
Må 20/2 Läs och testa sid 95-96. Börja sedan på sid 97 (-106). Här arbetar läroboken med en s.k. Assembly-fil, som du hämtar från bokens filer. Du har ett färdigt skruvstycke som du skall öva att plocka isär och då förstå hur man gör för att sätta ihop en sak med flera detaljer. Dessa sidor kan för de flesta upplevas som ganska svåra att förstå. Försök efter bästa förmåga. Gå vidare om du fastnar. För att begripa allt redan nu så är du mycket duktig. Må 7/5 Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
Ons 22/2

Börjar att bli lite svårare- C-nivå. Den som är snabb hinner övning 2 sid 107-114. Om Inventor har blvit lite sur under installationen kan den vägra att plocka fram skruvar och muttrar på sid 113. Fungerar på en del av datorerna och inte på andra. Då återstår att gå vidare utan att göra detta moment. (Vi får se hur det går !!)

Ons 9/5

Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E

Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
Må 27/2 SPORTLOV Må 14/5
Ons 29/3 SPORTLOV Ons 16/5

NP En, ingen lektion

Må 5/3

Arbetat med att rita ett eget hus. Du skall idag försöka att rita din sommarstuga från CAD1-kursen.
Arbetet håller på hela mars på lektionstid.

Instruktioner finns här !

Må 21/5 Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
Ons 7/3 P.g.a. fel vid installationen av Inventor kan du kanske inte lösa uppgifterna enligt sidorna 123-165. Måste då hoppas över. Gå direkt till sid 166. Ritningsövning 1 Ons 23/5 Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
Må 12/3 Arbeta vidare med Ritningsövning 2 sid 169 Må 28/5 Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
Ons 14/3 Ritningsövning 3 sid 174 Ons 30/5 Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
Må 19/3 Ritningsövning 3
Extra: Sommarstugans regelkonstruktion och
Planlösning
Må 4/6  
Ons 21/3 Ritningsövning 4 sid 184 Ons 6/6 Nationaldag, inga lektioner
Må 26/3 Ritningsövning 5 sid 187 Må 11/6  
Ons 28/3 Komplett övning - Skruvstycke sid 198
Ons 13/6  

Extra material sommarstugan: När du är klar med sommarstugan skall du arbeta med ett färdigt material som består av 5 st detaljfiler: Golvreglar, Innergolv, Långa ytterväggen, Korta ytterväggen och Takstol. Dessa filer finns som Zip-fil här.

Ladda hem zip-filen till ditt serverutrymme. Skapa en ny mapp som heter sommarstugan. Packa upp filerna i denna mapp.

Nästa steg är att i Inventor skapa ett nytt projekt som skall finnas i den nyligen skapade mappen. Se till att aktivera detta projekt.
I Inventor väljer du nu "NEW" och filen .iam Detta är en s.k. assemblerfil. Döp filen till sommarstuga sammanställning.

Från denna iam-fil skall du nu plocka ihop en ny sommarstuga med hjälp av dina 5 detaljfiler.

Må 2/4 Arbete    
Ons 4/4 Arbete