CAD 1 för TE18A ht18

Uppdaterad 2019-01-16


OBS! ARBETE PÅGÅR löpande
. Uppdaterad till (jan 2019)...
Kurskriterier enl Skolverket vårt upplägg av kursen


Lektionstider:
Tisdag och Onsdag.

 

Följande kommandon/uttryck ska du förstå och kunna använda

 • ·         Line
  ·         Circle
  ·         Trim
  ·         Erase
  ·         Save, Save As
  ·         Template
  ·         Offset
  ·         Dimension

  ·         Rita med koordinater, Rita linje från exakt koordinat och med exakt vinkel och exakt längd

  ·         Rita vinkelrätt med Ortho

  ·         OSNAP, Snap

  ·         Fillet och Chamfer

  ·         Mirror, Rotate, Scale,

  Extend, Explode
  (specialkommandon som är bra att känna till)
  ·         Move, Copy, Paste

  ·         Byte av linjetyp (Layer), ändra linjens tjocklek

  ·         Polyline, Polygon, Rectangle, Arc, Spline, Elipse

  ·         Hatch

  ·         Diametertecken,  FI,  kan skrivas med koden ”%%C”,

  ·         
  Array

  ·         Print/Plot (kunna skriva ut i pdf-format
 
AVSLUTANDE PLANERING AV CAD1 :
(se direkt nedan)

v49:
Tis 4 dec och Ons 5 dec: Avslutande arbete med Bygglovet:

Inlämning på vklass i PDF-format senast 6 dec kl 23:55

v50-51:
Tisdag 11 dec: Arbete med SketchUp och rep av CAD inför proven gröna rutan till höger>>>>
Onsdag 12 dec ----------------"------------------"-------------
Veckan innan jullovet
Tis: 18 dec : Avslutande arbete med SommarStugan och SketchUp/Alternativt övning av Kommandon enligt grön ruta här till höger:
Ons: 19 dec : --------"-------------"-------------"

v52 24 dec JUL- LOV >>>>>

v1: 31 jan >>>>

v2
Tis: 8 jan: Första skoldagen efter Jullovet:
Fortsatt Rep / Arbete med Sommarstugan
Ons 9 jan: --------"-------------"-------------"
v3
Tis 15 jan : PROV BETYG E AutoCAD
Ons. 16 jan:
PROV BETYG C AutoCAD

v4:
vårterminen börjar:
Denna vecka ska SketchUp ritningen redovisas:

Sker enligt utdelad lista: Onsdag 23 jan på CAD-tiden och Torsdag 24 jan kl. 09.30

1) OBS ! att ditt bygglov är grunden för din SketchUp ritning. Innebär att fönster, dörrar, rum etc ska stämma med varandra.

2) Du måste arbeta med Layer, dvs det ska gå att släcka de flesta delarna i ritningen.

3) Huset ska ha ett utseende som gör att allt ser verkligt ut, utsidan och insida ska visa hur ditt hus ser ut när det är färdigt och med det mesta av möbler och övrig inredning

4) Golv, väggar och tak ska ha lämplig färg.

5) Det gör inget om du även kan titta upp på vinden, och där se de olika konstruktionsdelarna.

6) Glöm inte att huset ska ha en undersida

7) Placera gärna lite gräsmatta runt huset

_____________________________________________________________
______________________________________________________________

Tis: 22 jan: Vi börjar med CAD2
Ons: 23 jan:
v5:
29 jan : CAD2
   
               Datum

Planerat / Genomfört

AUG-DEC 2018

     
28/8

Introduktion,

Skapa Template, dvs mallfiler. Template A4 och A3.
Lite lek med linjer, cirkel , Trim


   
29/8

Arbeta med fyrkant som ritas med absoluta, relativa och polära koordinater. Se separat stencilmaterial.
Just nu så hoppar vi dock över relativa koordinater .
Rita linje med vinkel, enligt uppgift 5 och 6

extra övning koordinater Använd denna övning för att rita med metoden Offset+Trim


   
4/9

öva på Offset och Trim
Rita "Vy1"

Extra tydlig visning av vad som menas med vyritning: "Vy1" och "Vy2". .Vy3
Du skall rita uppgifterna vy1, 2, 3, 4 och 9

Facit till vyerna finns HÄR
För varje ny uppgift så öppnar du en ny mall A4, döper den genom att välja "Spara" med filnamnet vy1.dwg och vy2.dwg osv på samma sätt för alla vyerna.

OBS! att du måste spara på rätt plats, dvs på ditt Server_utrymme, inte på lokala datorn

   
5/9

Fortsätt med Vyerna 1, 2, 3, 4 och 9

Måttsätt alla vyerna.

Stencil med "Vy1" och "Vy2".
.Vy3 alla HÄR
_________________________________________________________

Fillet och Chamfer: Övning 4 , samt text och måttsättning.
OBS! att du måste kunna ställa in olika mått på Fillet och Chamfer.
OBS! extra hjälp för att lära sig Fillet och Chamfer finns här

_________________________________________________________ ---

Visa hur man använder Mirror

Även öva utskrift .

Facit till vyerna 1-20 finns HÄR: Vyerna 1-10 och 11-20 Uppgift 8 enligt nedan
Samt Extra övning snapp


 
11/9

12/9-
18/9


Uppgift_8
(line, circle, fillet, trim, kanske även offset).
Uppgift 8
Uppgift M5 (line, circle, dimension, Uppgift M5
hatch).
Måttsättning av M5. OBS! speciellt att diametertecken kan skrivas med koden %%C

______________________________________________________________________________-

Maskinhållare, Maskinhållare.

rita i tre vyer från en 3D-skiss. Dessutom så ska en vy ritas som snitt

OBS! att det krävs ett A3 papper och att uppgiften precis får plats med vyerna och måtten.


_______________________________________________________________________________

Snapfunktionerna. Speciellt tangentsnap, att ansluta line till cirkel med tangent

Uppgift nr 5 (E+)
Uppgift nr5

samt ev extra övn. snapExtra övning snap

Titta på denna bild för att veta hur man använder SNAP

Börja med Uppgift_9 (E+), Uppgift 9som övar anslutning av bågar, snap tan, Övat på circle: tan, tan, radius. Även användning av extra snapfunktioner och att skriva text.

 

 


Rita vyer med måttsättning.

Stencil med "Vy1" och "Vy2" Vy3 och Vy10. Moment: line, dimension, move, text. Byte av linjetyp. Mirror
Extrauppgift: Rita, Vy4, Vy5, Vy6 Vy7, Vy8, Vy9, Vy10

Vidare finns facit vyerna 1-10

Facit Maskinhållaren

 

Lättare uppgift: ljusstaken.

 

18/9--3/10

Bottenplatta Bottenplattaoch . Extra uppgift KugghjulspumpKugghjulspump
OBS! att gradtecken kan skrivas som %%d

Facit Maskinhållare finns här!

Array (E+)Array E+ Om tid finns även Fläkthjul (C), Fläkthjul

Påbörjat Brunnslock (C).
Brunnslock
Brunnslock LEDNING: Försök att hitta själva rotationsmönstret för att slutligen använda Array. Tänk i tårtbit (-ar). Uttaget för att sticka ned röret (U-formen högst upp) ritas sist. Alla "fyrkanter" skall avrundas med radien R1. Rita cirklar + Offset kan inledningsvis vara en framkomlig väg.
Extra ledning: Mönstret består av två tårtbitar, dvs med 2x30 grader vinkel. Tag fram dessa två och rita helt färdigt. Sudda allt annat och kör Array.

Takmönster

 

Extra uppgift Studsmatta: Studsmatta Bild

Extra fil till studsmattan

(OBS! zip-fil)

v41-42

9 okt >>>16 okt


Övning 13.
Du skall nu rita är en lyftvagn som kan rulla på en I-balk. Denna balk sitter monterad i taket på en verkstad.
Det går med hjälp av lyftvagnen att flytta tunga föremål till olika platser i verkstaden.

OBS! Att länkarna enligt nedan är pdf-filer. A3-ritningarna visas stående när Adobe öppnar filen. Under meny VISA går det att rotera ritningen till liggande läge. Eller om du öppnat via Webbläsaren så går det att "högerklicka" för att rotera ritningen.

Du skall totalt rita 5 olika ritningar. Alla hör ihop. Slutresultatet skall bli enligt "13". Den gör du alltså allra sist. Lämpligen börjar du i bokstavsordning, och då med ritning "13A" (A4-mall). Därefter ritning "13B" (A3-mall), ritning "13C" (A4-mall) och sedan "13D" (A3-mall).
Resultaten från 13A-13D skall sedan utnyttjas för att rita "13".

Det som sker är alltså att flera detaljritningar (13A-13D) sätt ihop till en Sammanställningsritning. ("13".)

______________________________________________________

Arbeta med uppgifterna "13". .

Rita uppgifterna i tur och ordning enligt:

 1. "13A" (A4-mall)
 2. "13B" (A3-mall),
 3. "13C" (A4-mall)
 4. "13D" ( A3-mall)

 5. Resultaten från 13A-13D skall sedan utnyttjas för att rita "13". (A3-mall)

 

v42-43 16 okt >>>

 

 

18/10 Påbörjat arbetet med att rita en sommarstuga.

Du behöver nu en ny mallfil. Den finns här!
zipfil som sparas och packas upp
.

Förberedande arbete inför sommarstugan.

19/10
Prata om olika Standard för fönster dörrar och kök. Visat hur man ritar fönster och dörrar. Pratat om väggtjocklekar inner och ytterväggar-

Alla måste börja skissa på en egen inredning av nedanstående sommarstuga.
_________________________________________________________________________________

 1. Rita planritning. Total inomhus yta i fyrkant 42 kvm. Ytterväggarna skall vara 200 mm tjocka. Innerväggar 100 mm.
 2. Huset måste innehålla: Köksfunktion, Tvättrum, 2st Sovrum och Allrum
  OBS! att 42 kvm är en relativt liten yta och att du först måste planera för att allt skall få plats.
 3. Det är mycket lämpligt att du ritar figurer motsvarande olika möbler, sängar , bord, stolar etc . Dessa kan du placera ut i planritningen och på så sätt se att allt får plats. Använd ex IKEA hemsida som hjälp att ta fram måtten.
 4. Syftet med uppgiften är att först rita en komplett bygglovsritning och sedan i programmet SketchUp rita stugan
  _____________________________________________________________________________________

Exempel på sommarstugeritningar:.

v44 Höstlov, inga lektioner
v45

Tisdag 6/11 Sommarstugan fortsättning: Du ska nu ha kommit fram till att rita stugans fasader, och flera börjar bli färdiga.

Torsdag 7 nov introduktion av SketchUp. Visat hur man startar programmet med rätt template, och hur man ritar en 3D figur.

Import av AutoCAD fil till programmet. OBS! att versionensnummer på resp program har betydelse. Om nyare AutoCAD så måste en kopia sparas med äldre version innan importen är möjlig till SketchUp

v46
12 nov >>>
SketchUp.

Först 2D och sedan 3D

Se husets skelett

Alla delar i ett hus

Fasader. Se denna bild

v47

19 nov>>>

SketchUp.

   

v48
26 nov

SketchUp.

   
v49 6/12 Inlämning av BYGGLOVET. (AutoCAD ritning, sparad i PDF-format skickas in på vklass.se. Kurs CAD1 och uppgift BYGGLOV    
v50 Arbete med SketchUp / Rep inför proven i Januari 2019
v51 Arbete med SketchUp / Rep inför proven i Januari 2019
v52-v1 JULLOV
v2 Rep
v3 Prov
v4 Redovisning av SketchUp
   
   
   

 

 

    


   
   
   
   
 

 

   
   
   
   
       
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


   
    
 
   
       
   
    
 

 

 

   
   
   
   
       
       
       
       
 

 

Sommarstugan


Sommarstugan

Nedanstående kommandon skall du kunna använda

Line Circle Trim Erase Save,
Save As
Template
Offset

Dimension

Rita med koordinater, absoluta och relativa.
Rita linje med vinkel.
Rita vinkelrätt med Ortho
OSNAP, Snap

Fillet och Chamfer,
Mirror, Rotate, Scale, Extend, Explode, Move, Copy, Pas(Layer)
Polyline
, Polygon, Rectangle, Arc, Spline, Elipse
Hatch
Diametertecken,  "fi"  kan skrivas med koden ”%%C”, och att gradtecken, °,  kan skrivas som ”%%d”
Array

Print

Rep inför proven i CAD

Rep-uppgifter
Nedanstående länk innehåller rep-uppgifter.

som pdf

Prov Betyg E
Prov Betyg C

Vårterminen börjar kring den 20 januari. Granskningen av Sommarstugan kommer att ske löpande. Allt måste vara klart i slutet av januari då betyg skall sättas på hela kursen. Om du är klar innan jullovet så får du naturligtvis redovisa då.

 

JULLOV

Nu är det dags att redovisa din sommarstuga. Onsdagen den 27/1 är sista möjligheten.
Onsdag 13/1 och Onsdag 20/1 är två andra möjligheter.

Redovisningen innebär att du och jag tillsammans tittar på dina sommarstugeritningar.

Du skall ha gjort två stycken, en i AutoCAD och en i Sketch Up. Båda ritningarna gäller för samman stuga och därför så måste båda överensstämma med varandra.

AutoCAD ritningen skall se ut som detta exempel. Du behöver inte rita brädor på husets fasader.

Du behöver inte rita in möbler på ritningen.

SketchUp ritningen är ju en 3D ritning av huset. Här är det ok att rita in möbler och inredning. Det är ju lite av meningen med detta program.

OBS! att du måste fylla i textrutorna längst ner på ritningen högra del. Du måste fylla i ditt för och efternamn i rutan "Ritad av"

 

 
Vårterminen börjar
 
 
 
 
 
 
 
Prov B
 
 
 
 
 
Vårterminen startar. CAD1 blir CAD2
 
 
Sista dagen för att redovisa dina ritningar i CAD1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23/11 Sommarstugan    
26/11 Sommarstugan    

CAD-uppgifter:
Nedanstående bilder är scannade övningsuppgifter till kursen CAD-1. Resp bild är klickbara för att få fram en stor och utskrivbar bild.
Det framgår också vilken ungefärlig betygsnivå uppgiften har. Avser då betyget om du aldrig har sett uppgiften tidigare. Andra gången är det ju betydligt enklare att göra övningen.

A4

vy 1 (G-)
vy 2 (G-)
ljusstake (G-)
övning 3 (G-)
övning 4 (G)
M5 (G)
Maskinhållare (VG)

(G)
I-balk (VG)
M8 (G+)
extra övn. snap
Fläkthjul (VG)
Brunnslock (VG)
Mutter o Skruv (G+)
         
Bottenplatta (G+)
Kugghjulspump (G+)
         

A3

Sammanställningsritning (VG)
Löphjul (G+)
Lyftvagn (G+)
Elritning
Array (G+)

Studsmatta (MVG)
Uppgift nr 5 (G+)
Uppgift_6 (G+)
Uppgift_7 (G+)
Uppgift_9 (G+)
 

Extra fil till studsmattan

(OBS! zip-fil)

Övning_11 (VG)
Uppgift_10 (G+)
uppgift_8 (G+)