CAD 1 för TE17a ht17

.

Uppdaterad 2018-01-15


OBS! ARBETE PÅGÅR löpande
. Uppdaterad till (jan 2018)
Kurskriterier enl Skolverket vårt upplägg av kursen

Lektionstider:
Tisdag och Fredag.

DIREKT LÄNK till sommarstugan 2017  
               Datum

Planerat / Genomfört

AUG-DEC 2017

     
v34

Introduktion,

Skapa Template, dvs mallfiler. Template A4 och A3.
Lite lek med linjer, cirkel , Trim


   
v35 29/8 och 1/9

Arbeta med fyrkant som ritas med absoluta, relativa och polära koordinater. Se separat stencilmaterial.
Just nu så hoppar vi dock över relativa koordinater .
Rita linje med vinkel, enligt uppgift 5 och 6

extra övning koordinater Använd denna övning för att rita med metoden Offset+Trim


   
v36
Tisdag 5/9 och Fredag 8/9

öva på Offset och Trim
Rita "Vy1"

Extra tydlig visning av vad som menas med vyritning: "Vy1" och "Vy2". .Vy3
Du skall rita uppgifterna vy1, 2, 3, 4 och 9

Facit till vyerna finns HÄR
För varje ny uppgift så öppnar du en ny mall A4, döper den genom att välja "Spara" med filnamnet vy1.dwg och vy2.dwg osv på samma sätt för alla vyerna.

OBS! att du måste spara på rätt plats, dvs på ditt Server_utrymme, inte på lokala datorn

   

v37

Tisdag 12/9 och fredag 15/9

Fortsätt med Vyerna 1, 2, 3, 4 och 9

Måttsätt alla vyerna.

Stencil med "Vy1" och "Vy2".
.Vy3 alla HÄR
_________________________________________________________-

Fillet och Chamfer: Övning 4 , samt text och måttsättning.
OBS! att du måste kunna ställa in olika mått på Fillet och Chamfer.
OBS! extra hjälp för att lära sig Fillet och Chamfer finns här

_________________________________________________________

Visa hur man använder Mirror

Även öva utskrift .

Facit till vyerna 1-20 finns HÄR: Vyerna 1-10 och 11-20


v38-40

22/9 >>

3/10

 


Uppgift_8
(line, circle, fillet, trim, kanske även offset).
Uppgift 8
Uppgift M5 (line, circle, dimension, Uppgift M5
hatch).
Måttsättning av M5. OBS! speciellt att diametertecken kan skrivas med koden %%C

Maskinhållare, Maskinhållarerita i tre vyer från en 3D-skiss.
OBS! att det krävs ett A3 papper och att uppgiften precis får plats med vyerna och måtten.

Facit Maskinhållaren

Snapfunktionerna. Speciellt tangentsnap, att ansluta line till cirkel med tangent

Uppgift nr 5 (E+)
Uppgift nr5

samt ev extra övn. snapExtra övning snap

Titta på denna bild för att veta hur man använder SNAP

Börja med Uppgift_9 (E+), Uppgift 9som övar anslutning av bågar, snap tan, Övat på circle: tan, tan, radius. Även användning av extra snapfunktioner och att skriva text.

 

3/10


Rita vyer med måttsättning.

Stencil med "Vy1" och "Vy2" Vy3 och Vy10. Moment: line, dimension, move, text. Byte av linjetyp. Mirror
Extrauppgift: Rita, Vy4, Vy5, Vy6 Vy7, Vy8, Vy9, Vy10

Vidare finns facit vyerna 1-10

v40
6/10--

v42

20/10

Bottenplatta Bottenplattaoch . Extra uppgift KugghjulspumpKugghjulspump
OBS! att gradtecken kan skrivas som %%d

Facit Maskinhållare finns här!

Array (E+)Array E+ Om tid finns även Fläkthjul (C), Fläkthjul

Påbörjat Brunnslock (C).
Brunnslock
Brunnslock LEDNING: Försök att hitta själva rotationsmönstret för att slutligen använda Array. Tänk i tårtbit (-ar). Uttaget för att sticka ned röret (U-formen högst upp) ritas sist. Alla "fyrkanter" skall avrundas med radien R1. Rita cirklar + Offset kan inledningsvis vara en framkomlig väg.
Extra ledning: Mönstret består av två tårtbitar, dvs med 2x30 grader vinkel. Tag fram dessa två och rita helt färdigt. Sudda allt annat och kör Array.

Takmönster

Lättare uppgift: ljusstaken.

Extra uppgift Studsmatta: Studsmatta Bild

Extra fil till studsmattan

(OBS! zip-fil)

v43

Övning 13.
Det som du skall rita är en lyftvagn som kan rulla på en I-balk i taket på en verkstad. Det går med hjälp av lyftvagnen att flytta tunga föremål till olika platser i verkstaden.
OBS! Att länkarna enligt nedan är pdf-filer. A3-ritningarna visas stående när Adobe öppnar filen. Under meny VISA går det att rotera ritningen till liggande läge. Eller om du öppnat via Webbläsaren så går det att "högerklicka" för att rotera ritningen.
Du skall totalt rita 5 olika ritningar. Alla hör ihop. Slutresultatet skall bli enligt "13". Den gör du alltså allra sist. Lämpligen börjar du i bokstavsordning, och då med ritning "13A" (A4-mall). Därefter ritning "13B" (A3-mall), ritning "13C" (A4-mall) och sedan "13D" (A3-mall).
Resultaten från 13A-13D skall sedan utnyttjas för att rita "13".

v44 Höstlov, inga lektioner
v45

Arbeta med uppgifterna "13".

Rita uppgifterna i tur och ordning enligt:

 1. "13A" (A4-mall)
 2. "13B" (A3-mall),
 3. "13C" (A4-mall)
 4. "13D" ( A3-mall)

 5. Resultaten från 13A-13D skall sedan utnyttjas för att rita "13".
Fre 10/11 Förberedande arbete inför sommarstugan. Pratat om olika Standard för fönster dörrar och kök. Visat hur man ritar fönster och dörrar. Pratat om väggtjocklekar inner och ytterväggar-

Alla måste börja skissa på en egen inredning av nedanstående sommarstuga.

v46

Påbörja arbetet med att rita en sommarstuga.

Du behöver nu en ny mallfil. Den finns här!
zipfil som sparas och packas upp
.


Exempe
l på sommarstugeritningar
:

 1. Rita planritning. Total inomhus yta i fyrkant 50 kvm. Ytterväggarna skall vara 200 mm tjocka. Innerväggar 100 mm.
 2. Huset måste innehålla: Köksfunktion, Tvättrum, 2st Sovrum och Allrum
  OBS! att 50 kvm är en relativt liten yta och att du först måste planera för att allt skall få plat
 3. Det är mycket lämpligt att du ritar figurer motsvarande olika möbler, sängar , bord, stolar etc . Dessa kan du placera ut i planritningen och på så sätt se att allt får plats. Använd ex IKEA hemsida som hjälp att ta fram måtten.
 4. Syftet med uppgiften är att först rita en komplett bygglovsritning och sedan i programmet SketchUp rita stugan i 3D.


   

v47

20 nov

 

 1. Rita planritning. Total inomhus yta i fyrkant 50 kvm. Ytterväggarna skall vara 200 mm tjocka. Innerväggar 100 mm.

  Huset måste innehålla: Köksfunktion, Tvättrum, 2st Sovrum och Allrum
  OBS! att 50 kvm är en relativt liten yta och att du först måste planera för att allt skall få plats.
 2. Syftet med uppgiften är att första rita en komplett bygglovsritning och sedan i programmet SketchUp rita stugan i 3D.   
v48-49
27 nov

Sommarstugan. Tisdag 28 /11 sista lektionen då vi jobbar med AutoCAD och bygglovet.
Du måste själv avsluta och rita färdigt ditt Bygglov. Detta skall redovisas senare inför betygsättningen.

Fredag börjar vi arbeta med Sketch Up och ritar då samma stuga, men nu i 3D

Inlämning av Bygglovet skall ske som en A3 i skala 1:100 och i pdf-form. Inlämnas på vklass senast fredag 8/12 kl 23:55


   
v50 11 dec Sommarstugan
v51 18 dec Sommarstugan
JULLOV
v2 Första CAD-lektionen efter jullovet är Tisdag den 9/1 och lektionen fredag den 12/1 blir den sista där du kan arbeta med Sommarstugan på lektionstid.
Tis 16 jan Rep inför proven i CAD
Fre 19 jan E-prov
v4
Tis 23 jan
C-prov
v4
Fre 26 jan
Sista dagen att redovisa Sommarstugan
v5 Vi börjar med programmet Inventor och samtidigt kursen CAD 2

 

 

    

Först 2D och sedan 3D

Se husets skelett

Alla delar i ett hus

Fasader. Se denna bild

   
   
   
   
 

Sommarstugan.
Du skall nu rita stugan i 3D, dvs tredimensionellt. Det finns en mängd sätt att göra detta. Vi börjar med programmet SketchUp som är ett gratisprogram, och som dessutom är mycket användbart.

Tisdag den 13/12,
Torsdag den 15/12
och
Tisdagen den 20/12
är de sista lektionerna innan jullovet

   
   
   
   
       
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


   
    
 
   
       
   
Mån 19/10   
Tors 22/10

 

 

   
v44  
Mån 2/11  
Tors 5/11  
v45 mån 9/11      
12/11      
16/11      
19/11      
 

Planerat / Genomfört

DECEMBER och JANUARI

Sommarstugan


Sommarstugan

Nedanstående kommandon skall du kunna använda

Line Circle Trim Erase Save,
Save As
Template
Offset

Dimension

Rita med koordinater, absoluta och relativa.
Rita linje med vinkel.
Rita vinkelrätt med Ortho
OSNAP, Snap

Fillet och Chamfer,
Mirror, Rotate, Scale, Extend, Explode, Move, Copy, Pas(Layer)
Polyline
, Polygon, Rectangle, Arc, Spline, Elipse
Hatch
Diametertecken,  "fi"  kan skrivas med koden ”%%C”, och att gradtecken, °,  kan skrivas som ”%%d”
Array

Print

Rep inför proven i CAD

Rep-uppgifter
Nedanstående länk innehåller rep-uppgifter.

som pdf

Prov Betyg E
Prov Betyg C

Vårterminen börjar kring den 20 januari. Granskningen av Sommarstugan kommer att ske löpande. Allt måste vara klart i slutet av januari då betyg skall sättas på hela kursen. Om du är klar innan jullovet så får du naturligtvis redovisa då.

 

JULLOV

Nu är det dags att redovisa din sommarstuga. Onsdagen den 27/1 är sista möjligheten.
Onsdag 13/1 och Onsdag 20/1 är två andra möjligheter.

Redovisningen innebär att du och jag tillsammans tittar på dina sommarstugeritningar.

Du skall ha gjort två stycken, en i AutoCAD och en i Sketch Up. Båda ritningarna gäller för samman stuga och därför så måste båda överensstämma med varandra.

AutoCAD ritningen skall se ut som detta exempel. Du behöver inte rita brädor på husets fasader.

Du behöver inte rita in möbler på ritningen.

SketchUp ritningen är ju en 3D ritning av huset. Här är det ok att rita in möbler och inredning. Det är ju lite av meningen med detta program.

OBS! att du måste fylla i textrutorna längst ner på ritningen högra del. Du måste fylla i ditt för och efternamn i rutan "Ritad av"

 

 
Vårterminen börjar
 
 
 
 
 
 
 
Prov B
 
 
 
 
 
Vårterminen startar. CAD1 blir CAD2
 
 
Sista dagen för att redovisa dina ritningar i CAD1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23/11 Sommarstugan    
26/11 Sommarstugan    

CAD-uppgifter:
Nedanstående bilder är scannade övningsuppgifter till kursen CAD-1. Resp bild är klickbara för att få fram en stor och utskrivbar bild.
Det framgår också vilken ungefärlig betygsnivå uppgiften har. Avser då betyget om du aldrig har sett uppgiften tidigare. Andra gången är det ju betydligt enklare att göra övningen.

A4

vy 1 (G-)
vy 2 (G-)
ljusstake (G-)
övning 3 (G-)
övning 4 (G)
M5 (G)
Maskinhållare (VG)

(G)
I-balk (VG)
M8 (G+)
extra övn. snap
Fläkthjul (VG)
Brunnslock (VG)
Mutter o Skruv (G+)
         
Bottenplatta (G+)
Kugghjulspump (G+)
         

A3

Sammanställningsritning (VG)
Löphjul (G+)
Lyftvagn (G+)
Elritning
Array (G+)

Studsmatta (MVG)
Uppgift nr 5 (G+)
Uppgift_6 (G+)
Uppgift_7 (G+)
Uppgift_9 (G+)
 

Extra fil till studsmattan

(OBS! zip-fil)

Övning_11 (VG)
Uppgift_10 (G+)
uppgift_8 (G+)