FB-gymn hemsida

CAD 1 för TE16c grp4 ht16

Uppdaterad 2016-12-09
OBS! ARBETE PÅGÅR löpande ! Ok till v4
Kurskriterier enl Skolverket vårt upplägg av kursen

Lektionstider:
Torsdag och Fredag

 
               Datum

Planerat / Genomfört

AUG-okt 2016

Datum    
8/9

Introduktion,

Skapa Template, dvs mallfiler. Template A4 och A3.
Lite lek med linjer, cirkel , Trim


Mån 30/11  
9/9

Arbeta med fyrkant som ritas med absoluta, relativa och polära koordinater. Se separat stencilmaterial.
Just nu så hoppar vi dock över relativa koordinater .
Rita linje med vinkel, enligt uppgift 5 och 6,

Tors 3/12  
15/9

öva på Offset och Trim
Rita "Vy1"
Se extra övning koordinater Använd denna övning för att rita med metoden Offset+Trim


Mån 7/12  
16/9

"Offset" tillsammans med "Trim" för att skapa många figurer.

Rita vyer med måttsättning. Stencil med "Vy1" och "Vy2".

Vy3

Fillet och Chamfer: Övning 4 , samt text och måttsättning.
OBS! att du måste kunna ställa in olika mått på Fillet och Chamfer.
OBS! extra hjälp för att lära sig Fillet och Chamfer finns här

Visa hur man använder Mirror

22/9-29/9

Extra:
Rita vyer med måttsättning. "Vy1" och "Vy2" Vy3 och Vy10. Moment: line, dimension, move, text. Byte av linjetyp. Mirror
Extrauppgift: Rita, Vy4, Vy5, Vy6 Vy7, Vy8, Vy9

Vidare finns facit vyerna 1-10

Utskrift

30/9-7/10 Uppgift_8 (line, circle, fillet, trim, kanske även offset).

Uppgift M5 (line, circle, dimension,
hatch).

Måttsättning av M5. OBS! speciellt att diametertecken kan skrivas med koden %%C

Snapfunktionerna. Speciellt tangentsnap, att ansluta line till cirkel med tangent

Uppgift nr 5 (E+) samt ev extra övn. snap


Börja med Uppgift_9 (E+), som övar anslutning av bågar, snap tan, Övat på circle: tan, tan, radius. Även användning av extra snapfunktioner och att skriva text.

Maskinhållare, rita i tre vyer från en 3D-skiss.
OBS! att det krävs ett A3 papper och att uppgiften precis får plats med vyerna och måtten.

Lättare uppgift: ljusstaken.

 

10/10-21/10

dvs v41-42

Bottenplatta och . Extra uppgift Kugghjulspump
OBS! att gradtecken kan skrivas som %%d

Facit Maskinhållare finns här!

Array (E+) Om tid finns även Fläkthjul (C), Påbörjat Brunnslock (C).

Brunnslock LEDNING: Försök att hitta själva rotationsmönstret för att slutligen använda Array. Tänk i tårtbit (-ar). Uttaget för att sticka ned röret (U-formen högst upp) ritas sist. Alla "fyrkanter" skall avrundas med radien R1. Rita cirklar + Offset kan inledningsvis vara en framkomlig väg.
Extra ledning: Mönstret består av två tårtbitar, dvs med 2x30 grader vinkel. Tag fram dessa två och rita helt färdigt. Sudda allt annat och kör Array.

Takmönster

v43 Övning 13.
Det som du skall rita är en lyftvagn som kan rulla på en I-balk i taket på en verkstad. Det går med hjälp av lyftvagnen att flytta tunga föremål till olika platser i verkstaden.
OBS! Att länkarna enligt nedan är pdf-filer. A3-ritningarna visas stående när Adobe öppnar filen. Under meny VISA går det att rotera ritningen till liggande läge. Eller om du öppnat via Webbläsaren så går det att "högerklicka" för att rotera ritningen.
Du skall totalt rita 5 olika ritningar. Alla hör ihop. Slutresultatet skall bli enligt "13". Den gör du alltså allra sist. Lämpligen börjar du i bokstavsordning, och då med ritning "13A" (A4-mall). Därefter ritning "13B" (A3-mall), ritning "13C" (A4-mall) och sedan "13D" (A3-mall).
Resultaten från 13A-13D skall sedan utnyttjas för att rita "13".
v43
dvs
t.om. 28 okt

Arbeta med uppgifterna "13". Rita uppgifterna i tur och ordning enligt:

 1. "13A" (A4-mall)
 2. "13B" (A3-mall),
 3. "13C" (A4-mall)
 4. "13D" (A3-mall)
 5. Resultaten från 13A-13D skall sedan utnyttjas för att rita "13".

v44 Höstlov, inga lektioner

v45-47

t.om.
25 nov

Om 13 klar:

Påbörja arbetet med att rita en sommarstuga.
Du behöver nu en ny mallfil. Den finns här!
zipfil som sparas och packas upp
.

Exempe
l på sommarstugeritningar

 1. Rita planritning. Total inomhus yta i fyrkant 35 kvm. Ytterväggarna skall vara 200 mm tjocka. Innerväggar 100 mm.

  Huset måste innehålla: Köksfunktion, Tvättrum, 2st Sovrum och Allrum
  OBS! att 35 kvm är en liten yta och att du först måste planera för att allt skall få plats.
 2. Syftet med uppgiften är att första rita en komplett bygglovsritning och sedan i programmet SketchUp rita stugan i 3D.

Först 2D och sedan 3D

Se husets skelett

Alla delar i ett hus

Fasader. Se denna bild

Tor 10/12  
Mån 14/12  
Tor 17/12  
v48
dvs sista veckan i november---v51

Sommarstugan.
Du skall nu rita stugan i 3D, dvs tredimensionellt. Det finns en mängd sätt att göra detta. Vi börjar med programmet SketchUp som är ett gratisprogram, och som dessutom är mycket användbart.

 
 
 
v50-51 Fredag 9/12,
Torsdag 15/12
och
Fredag 16/12
återstår av årets lektioner
(Sista dagen innan jul är onsdag den 21/12)
 
  Nu gäller det att avsluta din sommarstuga
22/12-9/1

J U L---- L O V

   
v2
Tors- Fre
12/1-13/1
Första CAD-lektionen efter jullovet är Torsdag den 12/1 och lektionen den 13/1 blir den sista där du kan arbeta med Sommarstugan på lektionstid
Mån 11/1  

V3
Tors19/1

Prov för betyg E

   
Fre 20/1 Prov för betyg C
v4 Nytt schema från måndag 23/1. Denna vecka (v4), redovisning av sommarstugan, sker på CAD-lektionerna och ev annan tid    
       
       
       
       
       
       
   
       
 


   
 


   
 
   
       
   
       
 

Se ovan (du skall göra klart uppgift 13)

Sedan är det dags att bygga ett s.k. Attefallshus.
Titta på Internet efter bilder. Försök att hitta det hus som du skulle vilja bygga och ha.

Du skall sedan påbörja ritningsarbetet för detta hus.

Först 2D och sedan 3D

Du behöver nu en ny mallfil. Den finns här! zipfil som sparas och packas upp. Exempel på sommarstugeritningar

 1. Rita planritning. Total yta i fyrkant 25 kvm. Vi pratar då arean inomhus
 2. Ytterväggarna skall vara 200 mm tjocka. Innerväggar 100 mm.
   
  LOV
 

Se husets skelett

Attefallshuset. Instruktioner ang hur fasaderna kan ritas.

 

Plan och fasadritning se Exempel

Du måste komma igång och rita fasaderna

 

 

PL har utvecklingssamtal med TE15B. Ni jobbar på egen hand.

   
12/11

Fasader. Se denna bild

   
16/11

Påbörjat arbete med Sketch Up.

OBS! att du skall installera Sketchup Make 2016 på din MAC. Välj deras hemsida. http://www.sketchup.com/download/all

   
19/11 Jobb med sommarstugan

Sommarstugan.
Du skall nu rita stugan i 3D, dvs tredimensionellt. Det finns en mängd sätt att göra detta. Vi börjar med programmet SketchUp som är ett gratisprogram, och som dessutom är mycket användbart.

Du bör ladda ner programmet och installera på din MAC OBS! att skolan inte är inblandad, alla som vill använda programmet i sin utbildning kan göra det.


   
23/11 Sommarstugan    
26/11 Sommarstugan    
 

Planerat / Genomfört

DECEMBER och JANUARI 2016-17

Sommarstugan


Sommarstugan

Nedanstående kommandon skall du kunna använda

Line Circle Trim Erase Save,
Save As
Template
Offset

Dimension

Rita med koordinater, absoluta och relativa.
Rita linje med vinkel.
Rita vinkelrätt med Ortho
OSNAP, Snap

Fillet och Chamfer,
Mirror, Rotate, Scale, Extend, Explode, Move, Copy, Paste
Byte av linjetyp (Layer)
Polyline
, Polygon, Rectangle, Arc, Spline, Elipse
Hatch
Diametertecken,  "fi"  kan skrivas med koden ”%%C”, och att gradtecken, °,  kan skrivas som ”%%d”
Array

Print

Rep inför proven i CAD

Rep-uppgifter
Nedanstående länk innehåller rep-uppgifter.

som pdf

Prov Betyg E
Prov Betyg C

Vårterminen börjar kring den 20 januari. Granskningen av Sommarstugan kommer att ske löpande. Allt måste vara klart i slutet av januari då betyg skall sättas på hela kursen. Om du är klar innan jullovet så får du naturligtvis redovisa då.

 

JULLOV

Nu är det dags att redovisa din sommarstuga. Onsdagen den 27/1 är sista möjligheten.
Onsdag 13/1 och Onsdag 20/1 är två andra möjligheter.

Redovisningen innebär att du och jag tillsammans tittar på dina sommarstugeritningar.

Du skall ha gjort två stycken, en i AutoCAD och en i Sketch Up. Båda ritningarna gäller för samman stuga och därför så måste båda överensstämma med varandra.

AutoCAD ritningen skall se ut som detta exempel. Du behöver inte rita brädor på husets fasader.

Du behöver inte rita in möbler på ritningen.

SketchUp ritningen är ju en 3D ritning av huset. Här är det ok att rita in möbler och inredning. Det är ju lite av meningen med detta program.

OBS! att du måste fylla i textrutorna längst ner på ritningen högra del. Du måste fylla i ditt för och efternamn i rutan "Ritad av"

 

 
Vårterminen börjar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

CAD-uppgifter:
Nedanstående bilder är scannade övningsuppgifter till kursen CAD-1. Resp bild är klickbara för att få fram en stor och utskrivbar bild.
Det framgår också vilken ungefärlig betygsnivå uppgiften har. Avser då betyget om du aldrig har sett uppgiften tidigare. Andra gången är det ju betydligt enklare att göra övningen.

A4

vy 1 (G-)
vy 2 (G-)
ljusstake (G-)
övning 3 (G-)
övning 4 (G)
M5 (G)
Maskinhållare (VG)

(G)
I-balk (VG)
M8 (G+)
extra övn. snap
Fläkthjul (VG)
Brunnslock (VG)
Mutter o Skruv (G+)
         
Bottenplatta (G+)
Kugghjulspump (G+)
         

A3

Sammanställningsritning (VG)
Löphjul (G+)
Lyftvagn (G+)
Elritning
Array (G+)

Studsmatta (MVG)
Uppgift nr 5 (G+)
Uppgift_6 (G+)
Uppgift_7 (G+)
Uppgift_9 (G+)
 

Extra fil till studsmattan

(OBS! zip-fil)

Övning_11 (VG)
Uppgift_10 (G+)
uppgift_8 (G+)