Uppdaterad 2017-05-02
CAD-2 för Te16a grp1
Kurskriterier samt kursupplägg Lärobok: Inventor 2015 Digital bok enligt separat inloggning

===============================================================================

Slutet av kursen närmar sig. Nedan finns tidsschemat för din slutuppgift:

v18 2 maj>>> 
v19 8 maj >>> 
v20 15 maj >>> 
v21 22 maj >> 
_______________________________________________________
v22
29 maj fram till 2 juni vilket är deadline för din egen uppgift med redovisning direkt till PL
__________________________________________________________________

v23 Mån 5 juni och tisdag 6 juni LOV, Fredag 9 juni Studenten Åk12 lediga 

v24 >>>avslutningsvecka
======================================================================================

Tisdag och Torsdag

               Datum Planerat / Genomfört   Planerat / Genomfört  
  Introduktion  

 

 

Idag fick några problem med att den s.k. Browser bar inte var synlig. Detta kan åtgärdas enligt denna information

 

 

  Att använda DWG mall för att rita 2D ritningar    
 

Du skall nu arbeta vidare med din Sommarstuga. Nedan finns en länk som visar vad du skall göra.

Stugan (OBS! att du skall använda golvreglar med måtten 45 X 220 mm )

Extra instruktioner för rita golvreglarna finn HÄR!

Att rita väggarna kan vara lite problem. Du måste tänka hörn. Se denna bild !

   
  Jobb enligt ovan    
  - " -
  - " -.
  - " -
  - " -
  - " -
  - " -
Tors 25/2 Sista arbetspasset, Nu lämnar vi vårt Attefallshus
v9 Sportlov..
Tors 7/3

Följande zip-fil skall du spara på severn och där packa upp. Sätt sedan ihop alla partfiler via en iam-fil, och du får ett färdigt hus.

   
13 mars till 30 april

13 mars till 30 april
så arbetar du med läroboken enligt nedanstående läsanvisning. Innebär att du har ca 15h lektionstid för att hinna med bokens övningar.

Tanken är att du sedan under hela maj skall arbeta med din egen 3D ritning. Du bestämmer själv vad du vill rita. Du måste dock prata med mig angående lämplighet och svårighetsnivå / betygsnivå.

OBS! att du förmodligen måste arbeta utöver lektionstid för att nå högre betyg än E.

Du kan välja att klara läroboken på kortare tid, och då påbörja din egen uppgift tidigare.

Läsanvisning boken i pdf-format

Läroboken är digital. Se Vklass under kurs CAD2 "filer" Där finns direktlänk och den info som du behöver.

13 mars till 30 april

Sammanställning av innehållet i läroboken ”Lär dig Autodesk Inventor 2015 ”Grunder Del 1”
_____________________________________________________________________________

#1
Innehåller mycket av de första grunderna. Du har redan genom ditt arbete med sommarstuga kommit i kontakt med det mesta av innehållet. Du bör dock läsa igenom sidorna som handlar om olika typer av filer, om Projekt och om Användargränssnitt. Läs gärna innehållet om Online hjälp och övningar, samt Shortcut. Titta också på Programmets ”Help menu>Learn More>Tutorials Där finns en hel nyttiga övningar och anvisningar. Övningen ”Applicera material och färg” sid 59, kan vara bra att köra igenom. Du får då lite tips om hur dessa funktioner kan användas
_____________________________________________________________________________

#2
Lektion: Geometriska villkor. Det är viktigt att du vet vad som menas med villkor, s.k. Constrains. Tabellen som visar olika Villkor och dess symboler. Du måste kunna detta! Sid 74 Gör gärna övningen ”Applicera villkor på skisser” Pillow-Block.ipt
_____________________________________________________________________________

#3
Gör övningen ”Skapa features med verktyget Revolve” sid 96. Använd lärobokens måttsatta exempel. Det finns två olika med samma rubrik (sid 110 ) Exempel två är den viktigaste. Några sidor längre fram finns ”Exempel på linjetypen Center”. Sid 117 Gör den enkla övningen som finns mitt på sidan
Indexer.ipt skall användas på den sista övningen
Ytterligare några sidor längre fram så hittar du rubriken ”Project Geometry” sid 119 . Det är viktigt att du vet vad detta verktyg kan användas till. På sid 121 ”Skapa en Part genom att använda konstruktion- … Gör hela denna övning. Sid 136 -152 ”Skapa Work Features” Viktiga sidor som du måste kunna. Bitvis lite klurigt, men olika plan och axlar är nödvändiga för att kunna rita. Sid 153 ”Skapa grundläggande svepta features. Förmodligen så räcker det att du gör övningen på sid 157 för att förstå vad som menas.
_____________________________________________________________________________

#4
På sid 159 hittar du ”Skapa Chamfers och Fillets. Du kan Sid 165-168 finns detta sedan AutoCad, men det kan vara lämpligt att testa dina kunskaper på de exempel som har övningsfiler övningarna och filnamnen. Sid 169 Att skapa hål och gängor. Läs igenom och pröva om övningarna på sid 176-181 fungerar för dig. Sid 176-181 Sid 182 Mönstring och Spegling. Du känner igen dessa funktioner från AutoCAD. Samma sak med dessa sidor, läs igenom och lös övningarna. Sid 182.. Sid 200: ”Skapa skalkonstruktioner” Läs texten och gör sedan de övningar som har övningsfiler, den första börjar på
sid 203
_____________________________________________________________________________

#5
Assembly Design. Den viktigaste delen för att uppnå slutresultatet. Samtidigt så är kanske denna del också den svåraste. Läs igenom sidorna 205-212. Viktigt att du tittar på bilderna och speciellt bilden på sid 211. När du har gjort detta så är det dags att göra övningarna på sid 211-214
_____________________________________________________________________________

#6
Assembly sid 231 , fortsättning och den del som är viktigast- läs igenom de inledande sidorna. Lägg kraften på övningarna som du har på sid 237. Läs vidare fram till sid 260 ..
_____________________________________________________________________________


  Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
      Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
      Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
   
     

Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E

   
   
   
       
       
      Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
      Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
   
   
      Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
      Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
      Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
      Redovisning av egna uppgifter
       
      Reservtid