Heurikas hemsida

CAD 1 för TE15a grp1 ht15

Uppdaterad 2016-01-10
OBS! ARBETE PÅGÅR löpande. Uppdaterad jan 16
Kurskriterier enl Skolverket vårt upplägg av kursen

Lektionstider:
Måndag och Torsdag

 
               Datum

Planerat / Genomfört

AUG-NOV 2015

Datum

Planerat / Genomfört

DECEMBER och JANUARI 2015-16

 
Mån 24/8

Introduktion,

Skapa Template, dvs mallfiler. Template A4 och A3.
Lite lek med linjer, cirkel , Trim

Mån 30/11

Sommarstugan


Tor 27/8

Arbeta med fyrkant som ritas med absoluta, relativa och polära koordinater. Se separat stencilmaterial.
Just nu så hoppar vi dock över relativa koordinater .
Rita linje med vinkel, enligt uppgift 5 och 6, måttsättning

Tors 3/12

Sommarstugan

Mån 31/8

Allmän information om kurskriterier, kursplan.

öva på Offset och Trim
Se extra övning koordinater Använd denna övning för att rita med metoden Offset+Trim

Även öva utskrift


Mån 7/12

Nedanstående kommandon skall du kunna använda

Line Circle Trim Erase Save,
Save As
Template
Offset

Dimension

Rita med koordinater, absoluta och relativa.
Rita linje med vinkel.
Rita vinkelrätt med Ortho
OSNAP, Snap

Fillet och Chamfer,
Mirror, Rotate, Scale, Extend, Explode, Move, Copy, Paste
Byte av linjetyp (Layer)
Polyline
, Polygon, Rectangle, Arc, Spline, Elipse
Hatch
Diametertecken,  "fi"  kan skrivas med koden ”%%C”, och att gradtecken, °,  kan skrivas som ”%%d”
Array

Print

Rep inför proven i CAD

Rep-uppgifter
Nedanstående länk innehåller rep-uppgifter.

som pdf

Tor 3/9 Rita "Vy1" Om du hinner, jobba med ljusstaken. Tor 10/12 Prov Betyg E
Mån 7/9

"Offset" tillsammans med "Trim" för att skapa många figurer.

Rita vyer med måttsättning. Stencil med "Vy1" och "Vy2".

Vy3

Fillet och Chamfer: Övning 4 , samt text och måttsättning.
OBS! att du måste kunna ställa in olika mått på Fillet och Chamfer.
OBS! extra hjälp för att lära sig Fillet och Chamfer finns här

Visat hur man använder Mirror

Mån 14/12 Prov Betyg C
Tor 10/9
 • Visat hur man kan bygga upp en ritning med hjälp av Line, Offset och Trim.
 • Även visa hur man använder Mirror.
 • Visa hur man kan använda lager (layer) för att släcka olika färger
 • Rita vyer med måttsättning. Stencil med "Vy1" och "Vy2" Vy3 och Vy10. Moment: line, dimension, move, text. Byte av linjetyp. Mirror
  Extrauppgift: Rita, Vy4, Vy5, Vy6 Vy7, Vy8, Vy9, Vy10

  Vidare finns facit vyerna 1-10


Tor 17/12

Vårterminen börjar kring den 20 januari. Granskningen av Sommarstugan kommer att ske löpande. Allt måste vara klart i slutet av januari då betyg skall sättas på hela kursen. Om du är klar innan jullovet så får du naturligtvis redovisa då.

 

Mån 14/9 Uppgift_8 (line, circle, fillet, trim, kanske även offset).
  JULLOV
Du skall idag öva snapfunktionerna. Speciellt tangentsnap, att ansluta line till cirkel med tangent

Uppgift nr 5 (G+) samt ev extra övn. snap
Mån 11/1

Nu är det dags att redovisa din sommarstuga. Onsdagen den 27/1 är sista möjligheten.
Onsdag 13/1 och Onsdag 20/1 är två andra möjligheter.

Redovisningen innebär att du och jag tillsammans tittar på dina sommarstugeritningar.

Du skall ha gjort två stycken, en i AutoCAD och en i Sketch Up. Båda ritningarna gäller för samman stuga och därför så måste båda överensstämma med varandra.

AutoCAD ritningen skall se ut som detta exempel. Du behöver inte rita brädor på husets fasader.

Du behöver inte rita in möbler på ritningen.

SketchUp ritningen är ju en 3D ritning av huset. Här är det ok att rita in möbler och inredning. Det är ju lite av meningen med detta program.

OBS! att du måste fylla i textrutorna längst ner på ritningen högra del. Du måste fylla i ditt för och efternamn i rutan "Ritad av"

 

tors14/1  
Mån 18/1 Vårterminen börjar
tors 21/1  
Tors 17/9

Uppgift M5 (line, circle, dimension, hatch).

Måttsättning av M5. OBS! speciellt att diametertecken kan skrivas med koden %%C

Maskinhållare, rita i tre vyer från en 3D-skiss.   
   
   
   
Mån 21/9

Fredrikadagen, inga lektioner

Mån 18/1  
Tor 24/9 Maskinhållare, rita i tre vyer från en 3D-skiss.
OBS! att det krävs ett A3 papper och att uppgiften precis får plats med vyerna och måtten.
Mån 28/9

Facit Maskinhållare finns här!

Börja med Uppgift_9 (G+), som övar anslutning av bågar, snap tan, Övat på circle: tan, tan, radius. Även användning av extra snapfunktioner och att skriva text.

extra övn. snapTitta på denna bild för att veta hur man använder SNAP

Extra: A4-mall, Rita en fyrkant med sidan 100 mm. Använd CHAMFER för att fasa två hörn. Fasmått 30 mm i x-led och 20 mm i y-led

Tor  
Tor 1/10


Bottenplatta
och . Extra uppgift Kugghjulspump
OBS! att gradtecken kan skrivas som %%d

  Prov B
Mån 5/10


Array (G+) Om tid finns även Fläkthjul (VG), Påbörjat Brunnslock (VG).


   
Tor 8/10 Hemvistdag, ingen lektion
   
Mån 12/10 Brunnslock LEDNING: Försök att hitta själva rotationsmönstret för att slutligen använda Array. Tänk i tårtbit (-ar). Uttaget för att sticka ned röret (U-formen högst upp) ritas sist. Alla "fyrkanter" skall avrundas med radien R1. Rita cirklar + Offset kan inledningsvis vara en framkomlig väg.
Extra ledning: Mönstret består av två tårtbitar, dvs med 2x30 grader vinkel. Tag fram dessa två och rita helt färdigt. Sudda allt annat och kör Array.
   
Tors 15/10 Övning 13.
Det som du skall rita är en lyftvagn som kan rulla på en I-balk i taket på en verkstad. Det går med hjälp av lyftvagnen att flytta tunga föremål till olika platser i verkstaden.
OBS! Att länkarna enligt nedan är pdf-filer. A3-ritningarna visas stående när Adobe öppnar filen. Under meny VISA går det att rotera ritningen till liggande läge. Eller om du öppnat via Webbläsaren så går det att "högerklicka" för att rotera ritningen.
Du skall totalt rita 5 olika ritningar. Alla hör ihop. Slutresultatet skall bli enligt "13". Den gör du alltså allra sist. Lämpligen börjar du i bokstavsordning, och då med ritning "13A" (A4-mall). Därefter ritning "13B" (A3-mall), ritning "13C" (A4-mall) och sedan "13D" (A3-mall).
Resultaten från 13A-13D skall sedan utnyttjas för att rita "13".
Mån 19/10

Arbeta med uppgifterna "13". Rita uppgifterna i tur och ordning enligt:

 1. "13A" (A4-mall)
 2. "13B" (A3-mall),
 3. "13C" (A4-mall)
 4. "13D" (A3-mall)
 5. Resultaten från 13A-13D skall sedan utnyttjas för att rita "13".

   
Tors 22/10

Se ovan (du skall göra klart uppgift 13)

Sedan är det dags att bygga ett s.k. Attefallshus.
Titta på Internet efter bilder. Försök att hitta det hus som du skulle vilja bygga och ha.

Du skall sedan påbörja ritningsarbetet för detta hus.

Först 2D och sedan 3D

Du behöver nu en ny mallfil. Den finns här! zipfil som sparas och packas upp. Exempel på sommarstugeritningar

 1. Rita planritning. Total yta i fyrkant 25 kvm. Vi pratar då arean inomhus
 2. Ytterväggarna skall vara 200 mm tjocka. Innerväggar 100 mm.
   
v44 LOV
Mån 2/11

Se husets skelett

Attefallshuset. Instruktioner ang hur fasaderna kan ritas.

Tors 5/11

Plan och fasadritning se Exempel

Du måste komma igång och rita fasaderna

v45 mån 9/11

 

PL har utvecklingssamtal med TE15B. Ni jobbar på egen hand.

  Vårterminen startar. CAD1 blir CAD2
12/11

Fasader. Se denna bild

   
16/11

Påbörjat arbete med Sketch Up.

OBS! att du skall installera Sketchup Make 2016 på din MAC. Välj deras hemsida. http://www.sketchup.com/download/all

   
19/11 Jobb med sommarstugan

Sommarstugan.
Du skall nu rita stugan i 3D, dvs tredimensionellt. Det finns en mängd sätt att göra detta. Vi börjar med programmet SketchUp som är ett gratisprogram, och som dessutom är mycket användbart.

Du bör ladda ner programmet och installera på din MAC OBS! att skolan inte är inblandad, alla som vill använda programmet i sin utbildning kan göra det.


  Sista dagen för att redovisa dina ritningar i CAD1
23/11 Sommarstugan    
26/11 Sommarstugan    

CAD-uppgifter:
Nedanstående bilder är scannade övningsuppgifter till kursen CAD-1. Resp bild är klickbara för att få fram en stor och utskrivbar bild.
Det framgår också vilken ungefärlig betygsnivå uppgiften har. Avser då betyget om du aldrig har sett uppgiften tidigare. Andra gången är det ju betydligt enklare att göra övningen.

A4

vy 1 (G-)
vy 2 (G-)
ljusstake (G-)
övning 3 (G-)
övning 4 (G)
M5 (G)
Maskinhållare (VG)

(G)
I-balk (VG)
M8 (G+)
extra övn. snap
Fläkthjul (VG)
Brunnslock (VG)
Mutter o Skruv (G+)
         
Bottenplatta (G+)
Kugghjulspump (G+)
         

A3

Sammanställningsritning (VG)
Löphjul (G+)
Lyftvagn (G+)
Elritning
Array (G+)

Studsmatta (MVG)
Uppgift nr 5 (G+)
Uppgift_6 (G+)
Uppgift_7 (G+)
Uppgift_9 (G+)
 

Extra fil till studsmattan

(OBS! zip-fil)

Övning_11 (VG)
Uppgift_10 (G+)
uppgift_8 (G+)