Uppdaterad 2016-02-15
CAD-2 för Te15a grp1
Kurskriterier samt kursupplägg Lärobok: Inventor 2015 Digital bok enligt separat inloggning

Måndag och Torsdag

               Datum Planerat / Genomfört   Planerat / Genomfört  
Må 18/1 Introduktion  

 

Tors 21/1

Arbete med övningar enligt utdelad stencil! HÄR o Här

Facit Maskinhållaren

Idag fick några problem med att den s.k. Browser bar inte var synlig. Detta kan åtgärdas enligt denna information

 

 

Må 25/1 Att använda DWG mall för att rita 2D ritningar    
Tors28/1

Du skall nu arbeta vidare med din Attefallstuga. Nedan finns en länk som visar vad du skall göra.

Stugan

Extra instruktioner för rita golvreglarna finn HÄR!

Att rita väggarna kan vara lite problem. Du måste tänka hörn. Se denna bild !

   
Mån 1/2 Jobb enligt ovan    
Tors 4/2 - " -
Mån 8/2 - " -
Tors 11/2 - " -
Mån 15/2 - " -
Tors 18/2 - " -
Mån 22/2 - " -
Tors 25/2 Sista arbetspasset, Nu lämnar vi vårt Attefallshus
v9 Sportlov..
Mån 7/3

7 mars till 30 april
så arbetar du med läroboken enligt nedanstående läsanvisning. Innebär att du har ca 15h lektionstid för att hinna med bokens övningar.

Tanken är att du sedan under hela maj skall arbeta med din egen 3D ritning. Du bestämmer själv vad du vill rita. Du måste dock prata med mig angående lämplighet och svårighetsnivå / betygsnivå.

OBS! att du förmodligen måste arbeta utöver lektionstid för att nå högre betyg än E.

Du kan välja att klara läroboken på kortare tid, och då påbörja din egen uppgift tidigare.

Läsanvisning boken

Läroboken är digital. Se Vklass under kurs CAD2 "filer" Där finns direktlänk och den info som du behöver.

   
 

 


  Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
      Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
      Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
   
     

Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E

   
   
   
       
       
      Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
      Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
   
   
      Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
      Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
      Eget arbete med C/A-uppgiften alt arbete för att få betyg E
      Redovisning av egna uppgifter
       
      Reservtid