Heurikas hemsida

CAD 1 för TE14ab grp2 ht14

Uppdaterad 2015-01-07
OBS! ARBETE PÅGÅR löpande
Kurskriterier enl Skolverket vårt upplägg av kursen

Onsdagar kl. 11:55-12:55 och Torsdagar kl. 14:15-15:15


 
               Datum Planerat / Genomfört Datum Planerat / Genomfört  
Tor 28/8

Introduktion,
Se "Utforskaren" <Dator> Elevtorg Heurika. Tittar där under Peter L och CAD-mallar.
Skapa Template, dvs mallfiler. Template A4 och A3.
Lite lek med linjer, cirkel , Trim och Måttsättning

Ons 3/12

Sommarstugan.
Du skall nu rita stugan i 3D, dvs tredimensionellt. Det finns en mängd sätt att göra detta. Vi börjar med programmet SketchUp som är ett gratisprogram, och som dessutom är mycket användbart.

Du bör ladda ner programmet och installera på din MAC. Här finns programmet. OBS! att skolan inte är inblandad, alla som vill använda programmet i sin utbildning kan göra det.


Ons 3/9

Arbeta med fyrkant som ritas med absoluta, relativa och polära koordinater. Se separat stencilmaterial.
Just hoppar vi dock över relativa koordinater
Rita linje med vinkel, enligt uppgift 5 och 6
Vi har övat på Offset och Trim

Tor 4/12
-jul lovet

Sommarstugan i SketchUp

Tor 4/9

allmän information om kurskriterier, kursplan och http://www.ItsLearning.com

Övat
att rita linjer och att måttsätta. Även öva utskrift
Se extra övning koordinater
"Offset" tillsammans med "Trim" för att skapa många figurer.

Tor 8/1

Rep inför proven i CAD

Rep-uppgifter
Nedanstående länk innehåller rep-uppgifter. Försök att rita direkt från webbläsaren, utan att skriva ut ditt material. Klicka här för att starta dina övningar! Också som pdf

Ons 10/9 Rita "Vy1" Om du hinner, jobba med ljusstaken. Ons 14/1 Prov Betyg E
Tor 11/9

"Offset" tillsammans med "Trim" för att skapa många figurer.

Rita vyer med måttsättning. Stencil med "Vy1" och "Vy2".

Vy3

Fillet och Chamfer: Övning 4 , samt text och måttsättning.
OBS! att du måste kunna ställa in olika mått på Fillet och Chamfer.
OBS! extra hjälp för att lära sig Fillet och Chamfer finns här

Visat hur man använder Mirror

Tor 15/1 Prov Betyg C
Ons 17/9
 • Visat hur man kan bygga upp en ritning med hjälp av Line, Offset och Trim.
 • Även visat hur man använder Mirror.
 • Visat hur man kan använda lager (layer) för att släcka olika färger
 • Rita vyer med måttsättning. Stencil med "Vy1" och "Vy2" Vy3 och Vy10. Moment: line, dimension, move, text. Byte av linjetyp.
  Extrauppgift: Rita, Vy4, Vy5, Vy6 Vy7, Vy8, Vy9, Vy10

  Vidare finns facit vyerna 1-10


Ons 21/1

Granskning av Sommarstugan. Lektionstid. Reservtid elevtiden.

 

Tor 18/9 Uppgift_8 (line, circle, fillet, trim, kanske även offset).
 

Sommarstugan.

SketchUp

Ons 24/9 Du skall idag öva snapfunktionerna. Speciellt tangentsnap, att ansluta line till cirkel med tangent

Uppgift nr 5 (G+) samt ev extra övn. snap
  Sommarstugan.
Tor 25/9 Uppgift M5 (line, circle, dimension, hatch).

Maskinhållare, rita i tre vyer från en 3D-skiss.  Rep-uppgifter
Nedanstående länk innehåller rep-uppgifter. Försök att rita direkt från webbläsaren, utan att skriva ut ditt material. Klicka här för att starta dina övningar! Också som pdf
Ons 1/10

Måttsättning av M5. OBS! speciellt att diametertecken kan skrivas med koden %%C
Öva på utskrift av M5.

Börja med Uppgift_9 (G+), som övar anslutning av bågar, snap tan, Övat på circle: tan, tan, radius. Även användning av extra snapfunktioner och att skriva text.
extra övn. snap

Titta på denna bild för att veta hur man använder SNAP

Facit Maskinhållare finns här!


  Prov E
Tors 2/10

Måttsättning av M5. OBS! speciellt att diametertecken kan skrivas med koden %%C
Öva på utskrift av M5.

Börja med Uppgift_9 (G+), som övar anslutning av bågar, snap tan, Övat på circle: tan, tan, radius. Även användning av extra snapfunktioner och att skriva text.
extra övn. snap

Titta på denna bild för att veta hur man använder SNAP

Facit Maskinhållare finns här!

Extra: A4-mall, Rita en fyrkant med sidan 100 mm. Använd CHAMFER för att fasa två hörn. Fasmått 30 mm i x-led och 20 mm i y-led.

  Prov C
Ons 8/10

Extra : Uppgift nr 5 (G+) samt ev extra övn. snap
Fortsättning Bottenplatta
och avslutning. Extra uppgift Kugghjulspump
OBS! att gradtecken kan skrivas som %%d

  Prov B
Tor 9/10


Array (G+) Om tid finns även Fläkthjul (VG), Påbörjat Brunnslock (VG).


   
Ons 15/10 Brunnslock LEDNING: Försök att hitta själva rotationsmönstret för att slutligen använda Array. Tänk i tårtbit (-ar). Uttaget för att sticka ned röret (U-formen högst upp) ritas sist. Alla "fyrkanter" skall avrundas med radien R1. Rita cirklar + Offset kan inledningsvis vara en framkomlig väg.
Extra ledning: Mönstret består av två tårtbitar, dvs med 2x30 grader vinkel. Tag fram dessa två och rita helt färdigt. Sudda allt annat och kör Array.

   
Tor 16/10 Övning 13.
Det som du skall rita är en lyftvagn som kan rulla på en I-balk i taket på en verkstad. Det går med hjälp av lyftvagnen att flytta tunga föremål till olika platser i verkstaden.
OBS! Att länkarna enligt nedan är pdf-filer. A3-ritningarna visas stående när Adobe öppnar filen. Under meny VISA går det att rotera ritningen till liggande läge. Eller om du öppnat via Webbläsaren så går det att "högerklicka" för att rotera ritningen.
Du skall totalt rita 5 olika ritningar. Alla hör ihop. Slutresultatet skall bli enligt "13". Den gör du alltså allra sist. Lämpligen börjar du i bokstavsordning, och då med ritning "13A" (A4-mall). Därefter ritning "13B" (A3-mall), ritning "13C" (A4-mall) och sedan "13D" (A3-mall).
Resultaten från 13A-13D skall sedan utnyttjas för att rita "13".
  Prov B
Ons 22/10

Arbeta med uppgifterna "13". Rita uppgifterna i tur och ordning enligt:

 1. "13A" (A4-mall)
 2. "13B" (A3-mall),
 3. "13C" (A4-mall)
 4. "13D" (A3-mall)
 5. Resultaten från 13A-13D skall sedan utnyttjas för att rita "13".

  Fram till den 1 feb kan du nu arbeta med dina kvarvarande övningsuppgifter. Främst handlar det om att vara klar med övning 13" och sommarstugans ritningar (bygglovet, Exempel och SketchUp). Du väljer själv när du vill redovisa, dock senast onsdagen den 1/2.
Tor 23/10 Se ovan   Fortsätt arbete enligt ovan
v44 Inga lektioner
v45
Ons 5/11

Om 13 klar: Påbörja arbeta med att rita en sommarstuga. Du behöver nu en ny mallfil. Den finns här! zipfil som sparas och packas upp. Exempel på sommarstugeritningar

 1. Rita planritning. Total yta i fyrkant 40 kvm. Ytterväggarna skall vara 200 mm tjocka. Innerväggar 100 mm.
  Vårterminen startar. CAD1 blir CAD2
Tor 6/11 Övning 13, / Arbeta med att rita en sommarstuga. Du behöver nu en ny mallfil. Den finns här! zipfil som sparas och packas upp. Exempel på sommarstugeritningar
 1. Rita planritning. Total yta i fyrkant 40 kvm. Ytterväggarna skall vara 200 mm tjocka. Innerväggar 100 mm.
 2. Inred med rum. Använd fyrkanter för att testa möblering, ex säng 2100x1000 mm
   
Ons 12/11

Alla arbetar med Sommarstugan. Du som inte är klar med Övning 13>>gör klart som läxa.

Idag har vi pratat om fönster och dörrar och hur dessa ritas och normalt placeras i en vägg. Tittat på hur ett hus är uppbyggt från mark till taknock.

   
Tor 13/11 Sommarstugan, fortsatt arbete med att rita planlösning och fasader   Sista dagen för att redovisa dina ritningar i CAD1
Ons 19 /11

Sommarstugan

   
Tor 20/11

Sommarstugan


   

CAD-uppgifter:
Nedanstående bilder är scannade övningsuppgifter till kursen CAD-1. Resp bild är klickbara för att få fram en stor och utskrivbar bild.
Det framgår också vilken ungefärlig betygsnivå uppgiften har. Avser då betyget om du aldrig har sett uppgiften tidigare. Andra gången är det ju betydligt enklare att göra övningen.

A4

vy 1 (G-)
vy 2 (G-)
ljusstake (G-)
övning 3 (G-)
övning 4 (G)
M5 (G)
Maskinhållare (VG)

(G)
I-balk (VG)
M8 (G+)
extra övn. snap
Fläkthjul (VG)
Brunnslock (VG)
Mutter o Skruv (G+)
         
Bottenplatta (G+)
Kugghjulspump (G+)
         

A3

Sammanställningsritning (VG)
Löphjul (G+)
Lyftvagn (G+)
Elritning
Array (G+)

Studsmatta (MVG)
Uppgift nr 5 (G+)
Uppgift_6 (G+)
Uppgift_7 (G+)
Uppgift_9 (G+)
 

Extra fil till studsmattan

(OBS! zip-fil)

Övning_11 (VG)
Uppgift_10 (G+)
uppgift_8 (G+)