Heurikas hemsida

CAD 1 för TE14B grp 3 ht14

Uppdaterad 2015-01-07
OBS! ARBETE PÅGÅR mer kommer
Kurskriterier enl Skolverket vårt upplägg av kursen

Måndagar kl. 13:50-14:50 och Torsdagar kl. 08:05-09:05

 
               Datum Planerat / Genomfört Datum Planerat / Genomfört  
Ons 27/8

Introduktion,

Tors 8/1

Rep inför CAD-proven

Rep-uppgifter
Nedanstående länk innehåller rep-uppgifter. Försök att rita direkt från webbläsaren, utan att skriva ut ditt material. Klicka här för att starta dina övningar! Också: Som pdf

Tor 28/8

Introduktion,
Se "Utforskaren" <Dator> Elevtorg Heurika. Tittar där under Peter L och CAD-mallar.
Skapa Template, dvs mallfiler. Template A4 och A3.
Lite lek med linjer, cirkel , Trim och Måttsättning

Mån 12/1 Prov Betyg E
Mån 1/9

Arbeta med fyrkant som ritas med absoluta, relativa och polära koordinater. Vi tittar just nu bara på figur med inledande koordinat. Resten ritas som vanligt.
Testat att rita med Offset i kombination med TRIM.
Att rita figur med linjer som har vinkel.

Se separat stencilmaterial.
Rita linje med vinkel, enligt uppgift 5 och 6

Tors 15/1 Prov Betyg C
Tor 4/9

Arbeta med fyrkant som ritas med absoluta, relativa och polära koordinater. Se separat stencilmaterial.
Rita linje med vinkel, enligt uppgift 5 och 6

Se extra övning koordinater
"Offset" tillsammans med "Trim" för att skapa många figurer.

Mån 19/1 Redovisning av Sommarstugan. Reservtid elevtiden onsdag 21/1
Mån 8/9 allmän information om kurskriterier, kursplan och vårt upplägg av kursen.

Rita
"Vy1" Om du hinner, jobba med ljusstaken.

   
Tor 11/9

"Offset" tillsammans med "Trim" för att skapa många figurer.
Rita vyer med måttsättning. Stencil med "Vy1" och "Vy2".

Fillet och Chamfer: Övning 4 , samt text och måttsättning.
OBS! att du måste kunna ställa in olika mått på Fillet och Chamfer.
OBS! extra hjälp för att lära sig Fillet och Chamfer finns här


   
Mån 15/9
 • Visa hur man kan bygga upp en ritning med hjälp av Line, Offset och Trim.
 • Visa hur man använder Mirror.
 • Visa hur man kan använda lager (layer) för att släcka olika färger
 • Rita vyer med måttsättning. Stencil med "Vy1" och "Vy2" Vy3 och Vy10. Moment: line, dimension, move, text. Byte av linjetyp.
  Extrauppgift: Rita, Vy4, Vy5, Vy6 Vy7, Vy8, Vy9, Vy10

  Vidare finns facit vyerna 1-10

   
Tor 18/9 Uppgift_8 (line, circle, fillet, trim, kanske också Offset).
   
Mån 22/9 Uppgift nr 5 (G+) samt ev extra övn. snap    
Tor 25/9
Uppgift M5 (line, circle, dimension, hatch).
Maskinhållare, rita i tre vyer från en 3D-skiss.   
Mån 29/9

Måttsättning av M5. OBS! speciellt att diametertecken kan skrivas med koden %%C

Öva på utskrift av M5.
Att skriva ut från A4 ritning och från A3. Vidare att göra samma sak fast att skriva ut till PDF, dvs att få ritningen som en fil.

Facit Maskinhållare finns här!


   
Tor 2/10

Testa sedan med Uppgift_9 (G+), som övar anslutning av bågar, snap tan, Öva på circle: tan, tan, radius. Även användning av extra snapfunktioner och att skriva text.

extra övn. snap

Bottenplatta

Extra: A4-mall, Rita en fyrkant med sidan 100 mm. Använd CHAMFER för att fasa två hörn. Fasmått 30 mm i x-led och 20 mm i y-led.
Extra : Uppgift nr 5 (G+) samt ev extra övn. snap
Fortsättning Bottenplatta
och avslutning. Extra uppgift Kugghjulspump
OBS! att gradtecken kan skrivas som %%d
__________________________________________________


   
Mån 6/10

Övning_11 (VG)
(att rita Hatch, Offset, Måttsättning, Linje med vinkel)


Extra hjälp att lösa Övning_11

   
Tor 9/10


Array (G+) Om tid finns även Fläkthjul (VG), Påbörjat Brunnslock (VG).


   
mån 13/10

Array (G+) Om tid finns även Fläkthjul (VG), Påbörjat Brunnslock (VG).

Brunnslock LEDNING: Försök att hitta själva rotationsmönstret för att slutligen använda Array. Tänk i tårtbit (-ar). Uttaget för att sticka ned röret (U-formen högst upp) ritas sist. Alla "fyrkanter" skall avrundas med radien R1. Rita cirklar + Offset kan inledningsvis vara en framkomlig väg.
Extra ledning: Mönstret består av två tårtbitar, dvs med 2x30 grader vinkel. Tag fram dessa två och rita helt färdigt. Sudda allt annat och kör Array.


   
Tors 16/10 Brunnslock LEDNING: Försök att hitta själva rotationsmönstret för att slutligen använda Array. Tänk i tårtbit (-ar). Uttaget för att sticka ned röret (U-formen högst upp) ritas sist. Alla "fyrkanter" skall avrundas med radien R1. Rita cirklar + Offset kan inledningsvis vara en framkomlig väg.
Extra ledning: Mönstret består av två tårtbitar, dvs med 2x30 grader vinkel. Tag fram dessa två och rita helt färdigt. Sudda allt annat och kör Array.
Mån 20/10 Övning 13.
Det som du skall rita är en lyftvagn som kan rulla på en I-balk i taket på en verkstad. Det går med hjälp av lyftvagnen att flytta tunga föremål till olika platser i verkstaden.
OBS! Att länkarna enligt nedan är pdf-filer. A3-ritningarna visas stående när Adobe öppnar filen. Under meny VISA går det att rotera ritningen till liggande läge. Eller om du öppnat via Webbläsaren så går det att "högerklicka" för att rotera ritningen.
Du skall totalt rita 5 olika ritningar. Alla hör ihop. Slutresultatet skall bli enligt "13". Den gör du alltså allra sist. Lämpligen börjar du i bokstavsordning, och då med ritning "13A" (A4-mall). Därefter ritning "13B" (A3-mall), ritning "13C" (A4-mall) och sedan "13D" (A3-mall).
Resultaten från 13A-13D skall sedan utnyttjas för att rita "13".
   
tor 23/10

Arbeta med uppgifterna "13". Rita uppgifterna i tur och ordning enligt:

 1. "13A" (A4-mall)
 2. "13B" (A3-mall),
 3. "13C" (A4-mall)
 4. "13D" (A3-mall)
 5. Resultaten från 13A-13D skall sedan utnyttjas för att rita "13".
v44 Inga lektioner

  Fram till den 1 feb kan du nu arbeta med dina kvarvarande övningsuppgifter. Främst handlar det om att vara klar med övning 13" och sommarstugans ritningar (bygglovet, Exempel och SketchUp). Du väljer själv när du vill redovisa, dock senast onsdagen den 1/2.

v45
mån 3/11

Uppgift 13
tor 6/11

Uppgift 13 avslutning // Arbete med Sommarstugan.

OBS! Att du måste göra färdigt uppgift 13, men fr.o.m. nu så gör du det på egen tid.

  Fortsätt arbete enligt ovan
v46
mån 10/11

Arbeta med att rita en sommarstuga. Du behöver nu en ny mallfil. Den finns här! zipfil som sparas och packas upp. Exempel på sommarstugeritningar

 1. Rita planritning. Total yta i fyrkant 40 kvm. Ytterväggarna skall vara 200 mm tjocka. Innerväggar 100 mm.
  Vårterminen startar. CAD1 blir CAD2
tor 13/11

Övning 13, / Arbeta med att rita en sommarstuga. Du behöver nu en ny mallfil. Den finns här! zipfil som sparas och packas upp. Exempel på sommarstugeritningar

 1. Rita planritning. Total yta i fyrkant 40 kvm. Ytterväggarna skall vara 200 mm tjocka. Innerväggar 100 mm.
 2. Inred med rum. Använd fyrkanter för att testa möblering, ex säng 2100x1000 mm

Idag pratar vi om fönster och dörrar och hur dessa ritas och normalt placeras i en vägg. Tittat på hur ett hus är uppbyggt från mark till taknock.

   
v47
Mån 17/11

PL utvecklingssamtal med TE14B hela dagen.

Eget arbete: rita på sommarstugans planlösning och fasader.

   

Tor
20/11

Sommarstugan   Sista dagen för att redovisa dina ritningar i CAD1
mån 1/12

Sommarstugan.
Du skall nu rita stugan i 3D, dvs tredimensionellt. Det finns en mängd sätt att göra detta. Vi börjar med programmet SketchUp som är ett gratisprogram, och som dessutom är mycket användbart.

Du bör ladda ner programmet och installera på din MAC. Här finns programmet. OBS! att skolan inte är inblandad, alla som vill använda programmet i sin utbildning kan göra det.


   
tor 4/12-jul lovet

Sommarstugan i SketchUp

Sommarstuga 3D med hjälp av programmet SketchUp. Programmet är gratis, finns på skolans datorer och du kan lätt använda programmet hemma. För att komma igång se videor här!

   

CAD-uppgifter:
Nedanstående bilder är scannade övningsuppgifter till kursen CAD-1. Resp bild är klickbara för att få fram en stor och utskrivbar bild.
Det framgår också vilken ungefärlig betygsnivå uppgiften har. Avser då betyget om du aldrig har sett uppgiften tidigare. Andra gången är det ju betydligt enklare att göra övningen.

A4

vy 1 (G-)
vy 2 (G-)
ljusstake (G-)
övning 3 (G-)
övning 4 (G)
M5 (G)
Maskinhållare (VG)

(G)
I-balk (VG)
M8 (G+)
extra övn. snap
Fläkthjul (VG)
Brunnslock (VG)
Mutter o Skruv (G+)
         
Bottenplatta (G+)
Kugghjulspump (G+)
         

A3

Sammanställningsritning (VG)
Löphjul (G+)
Lyftvagn (G+)
Elritning
Array (G+)

Studsmatta (MVG)
Uppgift nr 5 (G+)
Uppgift_6 (G+)
Uppgift_7 (G+)
Uppgift_9 (G+)
 

Extra fil till studsmattan

(OBS! zip-fil)

Övning_11 (VG)
Uppgift_10 (G+)
uppgift_8 (G+)

Övning 13.
Det som du skall rita är en lyftvagn som kan rulla på en I-balk i taket på en verkstad. Det går med hjälp av lyftvagnen att flytta tunga föremål till olika platser i verkstaden.
OBS! Att länkarna enligt nedan är pdf-filer. A3-ritningarna visas stående när Adobe öppnar filen. Under meny VISA går det att rotera ritningen till liggande läge. Eller om du öppnat via Webbläsaren så går det att "högerklicka" för att rotera ritningen.
Du skall totalt rita 5 olika ritningar. Alla hör ihop. Slutresultatet skall bli enligt "13". Den gör du alltså allra sist. Lämpligen börjar du i bokstavsordning, och då med ritning "13A" (A4-mall). Därefter ritning "13B" (A3-mall), ritning "13C" (A4-mall) och sedan "13D" (A3-mall).
Resultaten från 13A-13D skall sedan utnyttjas för att rita "13".