Ämne - Cad

Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik, kunna realisera en idé till styrinformation för att tillverka produkten.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet cad ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i skiss- och ritteknik samt i att använda något eller några cad-system. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper i hur cad-system byggs upp. Eftersom cad bland annat handlar om att konstruera och designa nya objekt ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla handlingsförmåga, nyfikenhet, uppfinningsrikedom och problemlösningsförmåga. Undervisningen ska introducera begrepp som är relevanta för valt teknikområde. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ergonomiska förutsättningar för en bra cad-arbetsplats.

Undervisningen ska utgå från ett valt teknikområde, där cad är ett verktyg, ett språk och en metod för att skapa information om produkten. Vidare ska undervisningen behandla hur cad-programmets information kan överföras till och från andra datorprogram samt till och från maskinell kringutrustning. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utföra och förstå de olika delarna i produktutvecklingsprocessen.

Undervisningen i ämnet cad ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att använda cad i förhållande till andra datorprogram och i förekommande fall maskiner.
 2. Förmåga att göra skisser och ritningar enligt gällande standarder och normer.
 3. Förmåga att modellera tredimensionella detaljer.
 4. Förmåga att utföra tredimensionella sammanställningar.
 5. Förmåga att använda applikationsprogram.
 6. Kunskaper om kopplingar mellan cad och produktion.
 7. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 8. Förståelse av ergonomiska förutsättningar som skapar en bra cad-arbetsplats.

Kurser i ämnet

 • Cad 1, 50 poäng.
 • Cad 2, 50 poäng, som bygger på kursen cad 1.

Cad 1, 50 poäng

Kurskod: CADCAD01

Kursen cad 1 omfattar punkterna 13 och 6—8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Cad-system och begrepp inom cad.
 • Cad-systemets inställningar för modellering.
 • Grundläggande skiss- och ritteknik inom valt teknikområde.
 • Ritningsunderlag enligt gällande standarder och normer för valt teknikområde.
 • Solidmodellering i tre dimensioner för att avbilda verkliga och tänkta föremål, till exempel genom extrudering, rotation, svepning och återanvändning av geometri för att skapa mönster.
 • Cad-systemets roll i produktutvecklings- och produktionsprocessen.
 • Ergonomiska krav på cad-arbetsplatser och arbetsmiljökrav.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven gör enkla inställningar av cad-programvaror för modellering. Dessutom gör eleven skisser och ritningar för produktionsändamål med tillfredsställande resultat enligt gällande standarder.

Eleven modellerar enkla detaljer med programvarans inbyggda verktyg, redigerar i 3D, för över 3D-modellen till 2D-ritning och gör efter överföringen redigeringar enligt gällande ritningsstandarder med tillfredsställande resultat. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.

Eleven värderar med enkla omdömen sin cad-arbetsplats ur ergonomisk synvinkel.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven väljer och gör inställningar av cad-programvaror för modellering samt diskuterar översiktligt alternativa inställningar. Dessutom gör eleven skisser och ritningar för produktionsändamål med tillfredsställande resultat enligt gällande standarder.

Eleven modellerar detaljer med programvarans inbyggda verktyg, redigerar i 3D, för över 3D-modellen till 2D-ritning och gör efter överföringen redigeringar enligt gällande ritningsstandarder med tillfredsställande resultat. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.

Eleven värderar med nyanserade omdömen sin cad-arbetsplats ur ergonomisk synvinkel.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven väljer och gör avancerade inställningar av cad-programvaror för modellering samt diskuterar utförligt alternativa inställningar. Dessutom gör eleven skisser och ritningar för produktionsändamål med gott resultat enligt gällande standarder.

Eleven modellerar komplexa detaljer med programvarans inbyggda verktyg, redigerar i 3D, för över 3D-modellen till 2D-ritning och gör efter överföringen redigeringar enligt gällande ritningsstandarder med gott resultat. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

Eleven värderar med nyanserade omdömen sin cad-arbetsplats ur ergonomisk synvinkel samt ger förslag på hur arbetsplatsen kan förbättras.

Cad 2, 50 poäng

Kurskod: CADCAD02

Kursen cad 2 omfattar punkterna 12 och 4—7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Cad-systemets inställningar för sammanställningar och analys.
 • Skiss- och ritteknik inom valt teknikområde.
 • Ritningsunderlag enligt gällande standarder och normer för valt teknikområde.
 • Grunderna för att skapa sammanställningar i tre dimensioner med beaktande av konstruktionsvillkor.
 • Grundläggande applikationer beroende på teknikområde, till exempel FEM-analys (finita elementmetoden) inom produktutveckling och byggteknik.
 • Cad-systemets roll i produktutvecklings- och produktionsprocessen.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven gör enkla inställningar av cad-programvaror för sammanställningar och applikationer. Dessutom gör eleven skisser och ritningar för produktionsändamål med tillfredsställande resultat enligt gällande standarder.

Eleven utför enkla sammanställningar med tillfredsställande resultat. I arbetet använder eleven med viss säkerhet applikationer i olika enkla situationer. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven väljer och gör inställningar av cad-programvaror för sammanställningar och applikationer samt diskuterar översiktligt alternativa inställningar. Dessutom gör eleven skisser och ritningar för produktionsändamål med tillfredsställande resultat enligt gällande standarder.

Eleven utför komplexa sammanställningar med tillfredsställande resultat. I arbetet använder eleven med viss säkerhet applikationer i olika situationer. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven väljer och gör avancerade inställningar av cad-programvaror för sammanställningar och applikationer samt diskuterar utförligt alternativa inställningar. Dessutom gör eleven skisser och ritningar för produktionsändamål med gott resultat enligt gällande standarder.

Eleven utför komplexa sammanställningar med gott resultat. I arbetet använder eleven med säkerhet applikationer i olika komplexa situationer. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetat kan förbättras.