Uppdaterad 2011-03-30

CAD-teknik B för Te10a vt 2011

Kurskriterier samt kursupplägg

Torsdag 10:00-11:00 och Fredag 13:50-14:50

               Datum Planerat / Genomfört Datum Planerat / Genomfört  
To 27/1 Introduktion. Påbörjat arbete enligt sid 12, 21 och 30-53 i läroboken. Betygskriterier: se länk ovan ! Fr 8/4 Reservtid och fortsatt arbete
Fr 28/1 Fortsatt arbete enligt ovan. För betyg G skall övningarna 1-3 vara klara To 14/4 Bottenplatta sid 199, jobba framåt tills programmet sätter stopp vilket kan inträffa på sid 203.

Du som har arbetat enligt plan håller just nu VG/MVG-tempo. Det är nu dags att bestämma vilket betyg du vill ha. Resten av terminen skall du jobba med en egen uppgift som du bestämmer själv i samråd med PL
To 3/2

Fortsatt arbete enligt ovan. 1-4 skall vara klart för G. OBS! att övning 4 sid 47kan vara lite svår att få till måtten. Hav tålamod!

Fr 15/4 Eget arbete med VG/MVG-uppgiften alt arbete för att få betyg G
Fr 4/2 Övning 5 sid 53 är är rolig, men innehåller många olika ritmoment. En viktig övning!
Sid 61 övning 6, måttsättningen sid 64 kan vara klurig. Behöver ej vara exakt som boken. Övningen håller G+
To 21/4 Påsklov
To 10/2 Reservtid för övningarna 1-6. Är du klar så jobbar du vidare. Fr 22/4 Påsklov
Fr 11/2 sid 69 övning 7. Ganska rolig men kan strula vid ritning av bågen sid 73. Vänta gärna med att göra "cirkulärt pattern" av hålet på sid 71. Gör detta sist. Betyg G+ To 28/4 Eget arbete med VG/MVG-uppgiften alt arbete för att få betyg G
To 17/2 Övning 8 (G+) sid 76 kräver att du laddar hem övningsfiler från bokens hemsida. Denna länk hämtar filen direkt. (Inventor 2008 Grundkurs).(Se sid 7). Filen är själuppackande och installerar automatiskt filerna i datorn. Inventor skall vara avstängt under installationen.
Det lämpligt att du först sparar den i din Inventormapp på servern.. Installera och Tryck på Browse och välj "Inventor-mappen på servern. Inventor kommer nu att startas och du har fått en massa övningar installerade. Första övningen ligger under "New" och "Detalj" OBS! att du nu befinner dig i ett annat projekt. FRÅGA OM DU INTE KAN !
Fr 29/4 Eget arbete med VG/MVG-uppgiften alt arbete för att få betyg G
Fr 18/2

Övningar nr 9-10. Korkskruv kräver mallfiler från läroboken. Lite pyssligt, men inte jättesvårt. Sid 90 kan dock ställa till en del problem. Övning 10 är också relativt lätt (VG-), men det kan vara lite svår att hitta arbetsplanen enl sid 92-93.
Du håller VG-tempo om du är klar hit idag.

To 5/5 TE10 MaB-prov
To 24/2 Läs och testa sid 95-96. Börja sedan på sid 97 (-106). Här arbetar läroboken med en s.k. Assembly-fil, som du hämtar från bokens filer. Du har ett färdigt skruvstycke som du skall öva att plocka isär och då förstå hur man gör för att sätta ihop en sak med flera detaljer. Dessa sidor kan för de flesta upplevas som ganska svåra att förstå. Försök efter bästa förmåga. Gå vidare om du fastnar. För att begripa allt redan nu så är du mycket duktig. Fre 6/5 Eget arbete med VG/MVG-uppgiften alt arbete för att få betyg G
Fr 25/2

Börjar att bli lite svårare- VG-nivå. Den som är snabb hinner övning 2 sid 107-114. Om Inventor har blvit lite sur under installationen kan den vägra att plocka fram skruvar och muttrar på sid 113. Fungerar på en del av datorerna och inte på andra. Då återstår att gå vidare utan att göra detta moment. (Vi får se hur det går !!)

To 12/5 Idrottsdag
To 3/3 Sportlov Fr 13/5

Eget arbete med VG/MVG-uppgiften alt arbete för att få betyg G

Fr 4/3 Sportlov To 19/5 Eget arbete med VG/MVG-uppgiften alt arbete för att få betyg G
To 10/3 Arbetat med att rita ett eget hus. Du skall idag försöka att rita din sommarstuga från CADA-kursen.
Materialet finns HÄR !

Fr 20/5
Fr 11/3 Arbetet med sommarstugan kommer att fortsätta ett antal veckor. Nedanstående planering kommer att justeras To 26/5 Eget arbete med VG/MVG-uppgiften alt arbete för att få betyg G
To 17/3-
april --

Sommarstugan alla anvisningar

Fr 27/5 Eget arbete med VG/MVG-uppgiften alt arbete för att få betyg G.
Sista CAD-lektionen där betyg kan sättas
Dock finns konstruktionslektionerna och dagarna fram t.o.m. 1 juni
Fr 18/3 P.g.a. fel vid installationen av Inventor kan du kanske inte lösa uppgifterna enligt sidorna 123-165. Måste då hoppas över. Gå direkt till sid 166. Ritningsövning 1
Arbeta vidare med Ritningsövning 2 sid 169
To 2/6 LOV
To 24/3 Ritningsövning 3 sid 174 Fr 3/6 LOV
Fr 25/3 Ritningsövning 3
Extra: Sommarstugans regelkonstruktion och
Planlösning
To 9/6 Reservtid
To 31/3 Ritningsövning 4 sid 184 Fr 10/6 Reservtid
Fr 1/4 Ritningsövning 5 sid 187    
To 7/4 Komplett övning - Skruvstycke sid 198