CAD- 1

Översikt

 

 

 

 

 

Bakgrund:

Alla tekniker och arkitekter måste kunna läsa en ritning av ett tekniskt föremål eller kanske ett hus. För att på ett bra sätt kunna läsa ritningar så är det bästa sättet att själv lära sig att göra en korrekt ritning. Tidigare utfördes allt ritningsjobb med hjälp av penna, linjal och papper. Idag görs nästan alla ritningar med hjälp av en dator och ett lämpligt datorprogram.

Ett av världens mest spridda ritprogram är programmet AutoCAD. Detta program har funnits för PC-bruk sedan PC-datorn började användas i början av 1980-talet. Varje år kommer nya versioner som blir mer och mer avancerade. Dessutom har andra företag än AutoDesk, som gör AutoCAD, kommit med liknade program, som är minst lika bra som AutoCAD. Vi har dock valt att fortsätta med AutoCAD eftersom programmet fortfarande är marknadsledare.

 

 

 

Kursupplägg:

CAD 1 körs som lärarledd undervisning, där varje lektion börjar med en gemensam genomgång, som följs av eget arbete framför datorn. Nya övningsuppgifter delas ut fortlöpande. Klassen hålls ihop så att alla jobbar med samma moment samtidigt.

Tanken är att programmets vanligaste funktioner skall övas och att svårighetsgraden skall ökas undan för undan. Programmets funktioner hänger ihop med varandra, vilket gör att det är viktigt att hänga med från början och att allt eftersom fördjupa kunskaperna. Om du har varit frånvarande från en eller flera lektioner i följd är det viktigt att du på egen hand inhämtar de moment som du har missat. Med jämna mellanrum finns reservtid (bufferttid) för att samla ihop alla elever. Är du då redan klar så finns fördjupningsuppgifter. Läxa i vanlig bemärkelse finns inte. Dock skall du hela tiden se till att du löser samtliga utdelade rituppgifter. Detta kan innebära att du då och då måste sätta dig fram skolans dator och själv arbeta med övningsuppgifterna.

Under kursen så kommer vi att arbeta med följande grundläggande programfunktioner:

·         Line

·         Circle

·         Trim

·         Erase

·         Save, Save As

·         Template

·         Offset

·         Dimension

·         Rita med koordinater, absoluta och relativa. Rita linje med vinkel.

·         Rita vinkelrätt med Ortho

·         OSNAP, Snap

·         Fillet och Chamfer

·         Mirror, Rotate, Scale, Extend, Explode

·         Move, Copy, Paste

·         Byte av linjetyp (Layer)

·         Polyline, Polygon, Rectangle, Arc, Spline, Elipse

·         Hatch

·         Diametertecken,  f,  kan skrivas med koden ”%%C”, och att gradtecken, °,  kan skrivas som ”%%d”

·         Array

·         Print

 

Utöver ovanstående så kommer vi att arbeta med 3D-CAD

 

 

 

Detaljerad information se kurskriterier

Utvärdering:

Förutom att du bedöms löpande under ditt arbete framför datorn, så kommer du att få göra tre olika prov, ett för vardera betyget E, C och A.