Byggnadsverk för TE16c hösten och våren 2018/19
uppdaterad 2019-01-25

TeknikprogrammetÄmneskriterier enligt Skolverket

OBS ! Uppdatering pågår, klart nov

Tisdag och Torsdag.

DIREKT till aktuell plan

Limträ 

Inlämning av Teknisk Rapport Hjärntorgsbron
Fredagen den 8 feb 2019 (v6)

Planerat innehåll / Genomfört

OM BBR

Boverket Byggnadsregler BBR

Tors 23/8

 

Introduktion: presentation av kursinnehåll, kriterier etc

 
Tis 28/8

Excel: grunderna. Vad är Excel hur fungerar programmet.

 
Tis 4/9

Idag så skall vi arbeta med brädor och reglar enligt Svensk Standard. Vi kommer att skapa en databas i Excel där vi bygger upp alla data som behövs för att använda brädor/reglar i normalt konstruktion/byggarbete.
Du kommer att bli förvånad hur mycket matematik som finns i en bräda !!!
Medtag dator
Alla har påbörjat inmatning av data för brädor och reglar enl. Sv. Standard.
Lite facit finns HÄR !: dimensioner som är standard.

Onsdag påbörja beräkning

Se denna bild !

45*220 mm regel med punktlast
För varje standarddimension kan det vara bra att snabb ta fram trögetsmoment och böjmotstånd, dessa värden finns samlade i länkad tabell.

  Fortsatt arbete med virke och dess matematik. Delat ut formelsamling. Pratat om balkars hållfasthetslära, olika material och spänningsformeln och elementarfallen som styr. Tittat på datavärden för tillåtna spänningar. Pratat om olika laster som kan uppstå i hemmet. Piano, braskamin, kassaskåp.
Tis 4/9 På vklass finns ,under delade filer, personliga husritningar. Du kommer under de följande lektionerna att arbeta med detta hus.
Första åtgärden blir att rita om huset så att det uppfyller kravet på ett bygglov.
Se tidigare CAD-övning

 

Tors 6/9

Tis 11/9
Tors 13/9

För att rita ditt bygglov så behöver du använda ett CAD-program. AutoCAD är i detta fall ett lämpligt program.
Du behöver nu en ny mallfil.
Den finns här!
 zipfil som sparas och packas upp

Vad kräver Haninge kommun, ritningsexempel

Bygglov i Haninge Kommun

Bygglov enligt Boverket

När du behöver bygglov

Exempel på bygglov för enfamiljsbostad

v 38-40

Tis 18/9---Tors 27/9

Tis 2/10


Arbete med bygglovet:
_______________________

Dörrar och Fönster enligt standard, dvs hur man betecknar en dörr eller fönster efter hålet i väggen.
Lite prat om varför minsta dörren i ett hus måste ta hänsyn till standard 60*60 cm dvs tvättmaskiner, kylskåp, spisar etc. Innebär att minsta dörren måste vara en "70-dörr" , dvs hålet i väggen 70 cm och slutliga öppningen 60 cm.
______________________________________

Glöm inte att skapa en Excelfil där du sparar alla komponenter som du använder till huset. Just nu främst dörrar och fönster.
(OBS! att man ofta måste betala extra för dörrkarmen och tröskeln)
__________________________________________________________

Exempel på trappa finns HÄR


___________________________________________

Normalt så ritas bygglovet på ett A3 papper .
Om huset inte är alltför stort så får nedanstående ritningar plats på samma A3 papper. Om inte så måste delritningarna ritas på flera A3

Följande ritningar skall alltid finnas med i bygglovet

1) Planritning: dvs husets inredning/rum och alla väggar ( skala 1:100 ) (Allt sett uppifrån)
2) Samtliga Fasader, dvs husets utsida från fyra håll ( skala 1:100 )
3) Sektionsritning: dvs ett snitt genom huset så att markplan, golv, tak framgår ( skala 1:100 )
4) Situationsplan, dvs en tomtritning som visar husets läge på tomten med väderstreck Norr/Söder pil ( skala 1:500 )

___________________________________________________________________

Bilder för att underlätta ritning av fasader vid bygglovet:

#1 Lecablock LxBXH = 59x19x19 cm
#2 Golvbjälklag reglar 45*220
#3
#4
#5
_____________________________________________________________________________

Länkar till exempelbilder som visar vad som får göras utan bygglov. OBS! att Sveriges kommuner till viss del kan utforma egna regler.

Bild #1

Bild #2

Se husets skelett

Skiss

Rita husets fasader
_______________________________________________________________

OBS! torsdag 4 okt Studiedag, ingen lektion

9/10-11/10 v41

V43 sista veckan med Bygglovet och jobb på lektionstid.

 

V44 LOV

V45 Nytt innehåll

 

 

v44

LOV

v45 FREDAG
Bygglovet, se ovan ! Inlämning på vklass som pdf-fil. fredag 2018-11-11
v46
Tis 13/11>>>

Bron över Hjärntorget

Idag så börjar vi med en ny uppgift.

Brokonstruktion.
Som exempel så använder vi bron över Hjärntorget.
Vi kommer gemensamt att titta på, och beräkna alla ingående delar.
Du ska slutligen redovisa resultatet i en Teknisk Rapport.

Titta på bron över Hjärntorget

Johanneshovsbrons invigning

Titta på denna videofilm från Harry Potter. Här kan man se vad som kunde ha hänt med Millenium Bridge

v47-v51

 

Svetsning se teori och uträkningar
Nedan finns de punkter som vi har arbetat med fram till idag

 1. U-balken
 2. Vinkelstången och denna!
 3. Brädgolvet
 4. Pelarna

Tisdag den 18 dec, genomgång av konsten att skriva en Teknisk Rappport.. Se HÄR och HÄR

Ovanstående 4 punkter ska alltså ingå i denna rapport

v2

"Bron" . >>Arbete vid datorn.

v2

Sista lektionen med "Bron" . >>Arbete vid datorn.

INLÄMNING som Teknisk Rapport i vklass senast Fredagen den 8 feb kl 22.55 (V6)

v3

Introduktion att konstruera husets grund / platta / källare.

v4 Källaren

 

v4

Podrän ,Isodrän, Platon, Leca

.
#1 Lecablock LxBXH = 59x19x19 cm
#2 Golvbjälklag reglar 45*220

Golvbjälklag.

Murat upp källarens väggar med Lecablock. Lagt syll ovanpå dessa. Lagt ut golvbjälklaget (45x220). Påbörjat ytterväggarna med ny syll 45X145 och reglar med hammarband.

Några också påbörjat innerväggarna med 45X45 reglar.

v5 Fortsatt arbete enligt ovan
v6  
v7  
v8  
v9 Sportlov
 

Arbete med husets konstruktion från källaren och uppåt.


Vi har innan sportlovet tittat på grunden/källarens konstruktion, dvs från singelbädden och upp till golvbjälklaget. Golvbjälklag.

#1 Lecablock LxBXH = 59x19x19 cm
#2 Golvbjälklag reglar 45*220
#3
#4
#5

Väggarna i källaren skall byggas med Lecablock. Ytterväggarna av #1 Lecablock LxBXH = 59x19x19 cm. Innerväggarna i källaren byggs också av Leca. Vi eftersträvar att få väggar som är ca 10 cm tjocka. Du väljer block med närmast dimension till dessa.

Tag ditt bygglov och använd dessa ritningar för att enkelt rita upp källaren. Lämpligen i Sketch Up. Försök att uppskatta hur många kvm väggyta som det finns. Räkna ut hur många Lecablock som behövs. För in allt i Excel och räkna ut kostnaden för källarens väggar / Lecablock.

Försök att räkna bort hålen för dörrar och fönster.

   
 


fre 24/11 Arbete med Bron. Mått på U-balkar finns som delade filer i vklass .Skiss av brons mått finns HÄR

ons 29/11

 

 

Hur vet man lämplig belastning när man skall göra en beräkning.
Vi placerar människor på 1m^2 fyrkant. Får plats 15 st vilket motsvarar en vikt på ca 1000 kg. Slutsatsen blir att bron som max kan belastas med 1 ton = 1000 kg/m^2. Detta motsvarar 10 000 N/m^2

U-balken

fre 1/12 Arbete med Bron:

Bron över Hjärntorget och andra broar.

Johanneshovsbrons invigning

Titta på denna videofilm från Harry Potter. Här kan man se vad som kunde ha hänt med Millenium Bridge

ons 6

Arbete med Bron. Räkna på Belastningen på U-balkarna.

Formelsamling: Se delade filer i vklass. Vi kommer att använda formler för böjning och elementarfallen för punktlast och utbredd last.

Idag så räknar vi på U-balken, och denna länk visar exempel på hur räkningen kan utföras.

fre 8/12 Arbete med Bron. Brädgolvet: se denna länkBrädgolvet
ons 13

Arbete med Bron.

OBS! att lektionsgenomgångarna finns som bildfil på vklass delade filer

fre 15/12 Arbete med Bron
ons 20 Arbete med Bron
fre 22 Jullov
Ons 10/1 Arbetat med Bron. Tittat på bropelarna och knäckning av dessa. Pelarna
Fre 12/1 Bron, svetsning av vinkelstängerna
Ons 17/1 Tittat på film . https://www.svtplay.se/cowboykaken
Fre 19/1 Arbete vid datorn med bron. Det börjar nu att dra ihop sig , dvs uppgiften skall göras klart och lämnas in.
Ons 24/1  
fre 26/1  
Ons 31/1
 
Fre 2/2  

Ons 7/2

Fre 9/2

 
Ons 14/2  
Fre 16/2  
Ons 21/2  
Fre 23/2  
v9  

Ons 7/3

 

 
Fre 9/3

Se husets skelett

Idag så ska vi titta på hur huset är konstruerat när det gäller väggar och tak. Vi börjar med själva skelettet.Stugan (OBS! att du skall använda golvreglar med måtten 45 X 220 mm )

Att rita väggarna kan vara lite problem. Du måste tänka hörn. Se denna bild !

Ny bild som visar nedanstående "Text"

1. Ovanpå lecablocken är det lämpligt att placera en liggande regel, exempelvis 45x220 regel. Denna regel kan pluggspikas fast i lecablocken. Dessa reglar fungerar som övergång mellan lecakonstruk tionen och trädelen som kommer ovanför. Vi kan kalla denna liggande regel för SYLL . PÅ bilden så är denna SYL ("SE BILD") Grönfärgad

2. Nästa steg är att placera ut golvreglar, vi väljer även här 45x220 mm. Dessa golvreglar (RÖDA PÅ BILDEN) ska stå på syllen enligt pkt 1 ovan. Tänk på att golvreglarna inte kan spänna mer än ca 4 meter.

3. När alla golvreglar är på plats är det dags att lägga ny SYLL. (ÄR GUL-färgad på bilden) Denna syll skall vara underlag för väggreglarna.

Ytterväggarna skall innehålla isolering och reglarnas storlek avgör isoleringen tjocklek. Vi utgår från att 45x145 räcker. (vi kommer senarare att lägga ett extra lager utanpå, vi väntar lite med detta)

Innerväggarna behöver en tjocklek som kräver mindre reglar, 45x45 mm bör vara lämpligt. Innebär att under innerväggarna ska läggas en syll med samma mått 45x45 mm. Se denna bild

4. Väggareglarna avslutas med ett Hammarband med samma dimension som syllen. Hammarbandet är ORANGE färgat på bilden.

_________________________________________________________________

OBS! att länkarna enl ovan går till ett hus som kallas "Sommarstuga".
I princip så är det ingen skillnad när man konstruerar en "Villa" för året runt boende.

v11
Ons 14/3
Fortsatt arbete med husets skelett enligt ovan.

v11

Fre 16/3

Utvecklingssamtal , ingen lektion
v12  
v13 Fredag 30 mars Långfredagen
v14 Påsklov
v17 TE15B Studieresa till Berlin

v18

Mån 30 april

Måndag 30 april Lovdag , Tisdag 1 maj Lovdag
v19 Mån 7 maj Torsdag 10 maj och Fredag 11 maj Lovdagar
v20 Mån 14 maj Denna vecka inlämning av uppgiften "Byggkostnader".
v21 Mån 21 maj  
v22 Mån 28 maj  
v23 Mån 4 juni

Onsdag 6 juni Lov, Fredag 8 juni Studenten Åk1 o 2 lediga

 
v24 Mån 11 juni  
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Påsklov
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Pratat om hur mycket luft som behövs vid förbränning av 1 liter bensin/diesel, dvs ca 1kg bränsle. En beräkning finns här !
   
   
  Introduktion, Böjning. "Bräda över dike"

Räkna Böjning på en
bräda som ligger som en bro över ett dike.

Vad händer om vi kryper över bron. Vi har då inte en punktlast, utan får istället en s.k. utbredd last. Beräkningarna blir som vid punktlast, men vi använder elementarfall V, dvs med M=QL/8. Krypningsberäkningen finns redovisad här!. Vilken bräda eller regel kommer att precis klara den aktuella lasten? (Svar 45x95 på lågkant). Vilken nedböjning får vi mitt på regeln?
 

 

Beräkna hur lång en regel kan vara. Räkna med siffror och enbart med bokstäver (variabler) Dimensionsanalys av uppnått resultat.
Uträkning via Excel för spänning och längd.

Vi arbetar idag med att räkna ut hur långt en 45x220 mm regel av Ö-virke kan "spänna" om regeln mitt på belastas med 200 kg, dvs ca 2000 N. Svaret blir ca 4,3 m Samma beräkning gör vi sedan utan sifror. beräkning av längden.

Nedan finns en liknade beräkning.
Vi tar den största träregeln enligt standard dvs 45x220 och på högkant låter den fritt spänna 7 meter, vilken punktlast kan vi då sätta på regelns mittpunkt. Om vi sedan tänker oss att samma regel belastas med utbredd last, vilken last kan vi då placera på regeln. OBS! att 7m regel inte kan köpas då denna längd inte är normal. Uträkning se här !
Om du vill titta på ett annat liknade exempel så finns en gammal skannad bild här!

 

 

Nu skall vi bygga en bro av stål. Själva uppgiften finns här!
Data för U-balkar finns
i utdelad formelsamling.
Vi skall räkna på en U400-profil som skall spänna 20 meter. (Tänk en bro som har 20 meter fri spännvidd).

Frågan är att räkna ut hur mycket profilen (balken, bron) tål av last och hur mycket den böjer ned på mitten, rakt under en maximal punktlast eller utbreddlast. Även egenvikt.
Via dragprovningsdiagrammet visa hur man plockar fram Elasticitetsmodulen

Eftersom ovanstående uppgift är lite komplicerad så får du nu en lösning, där varje led är lite extra tydligt förklarad. Se HÄR !

 
  Nedböjning vid punktlast och utbredd last. Elasticitetsmodul
 

Introduktion av Projektet U-balk. Fördelning av uppgifter och genomgång av hur man skriver projektrapport.
Alla filer som behövs finns i Vklass under kursens delade filer-

 
   
   
  U-balken Rapporten, Introduktion knäckning
 

Glöm inte att U-balken skall lämnas senast 30/9 kl 23:55

Bron över Hjärntorget: Pelarna
Se utdelad formelsamling och profiltabeller.
Visat hur Euler tänkte när han tog fram "Eulers fyra knäckfall"

Räknat Knäckning på en pelare

   
   
 

Hemvistdag, inga lektioner

 
 

 

 
 

Bron
golvet

 
  Bron Svetsning

Svetsning av vinkelstång. Balken som som är fastsvetsad kallas för likflänsig vinkelstång: 100x100x15.

Svetsning se teori och uträkningar

  Matematikprov ingen lektion
  LOV
  Svetsning av vinkelstång
 

Introduktion JÄMVIKT. material finns på Vklass
Idag har vi räknat uppgifterna 1.7.24 och 1.7.27

Brouppgiften inlämning som Teknisk Rapport fredag den 27/11 kl 23:55

Svetsning av vinkelstång. Balken som som är fastsvetsad kallas för likflänsig vinkelstång: 100x100x15.

Svetsning se teori och uträkningar
Nedan finns de punkter som vi har arbetat med fram till idag

 1. U-balken
 2. Vinkelstången och denna!
 3. Pelarna
 4. Brädgolvet

  När det gäller att räkna knäckning så måste man kontrollera om stången är tillräckligt slank för att följa formler för elastisk knäckning. Detta kontrolleras med hjälp av slankhetstalet.
  Om vi struntar i denna kontroll så blir beräkningen av bropelaren enligt följande. Vi ser att vi har stor säkerhetsfaktor.

  Om vi istället utför beräkningen där hänsyn tas till slankhetstalet, då blir resultatet enligt följande: först enligt Euler3 och sedan för att visa skillnaden enligt Euler2 (OBS! att vi vet att pelaren sitter fast enligt Euler3.
  För hitta diagrammen som används i beräkningarna. Se Vklass.

  Visa hur egenviktens påverkan kan räknas ut.

  Svaret för U-balken finns HÄR!

  Inlämning av Teknisk Rapport "Bron över Hjärntorget" Använd det material som finns tillgängligt, både mitt och ditt eget. Gör en korrekt teknisk rapport. Detta gäller för er som vill ha betyg C och högre, samt för er som tidigare inte har gjort rapporten om U-balken. Betygsanvisningar finns HÄR!

v45 mån 9/11

PL har utvecklingssamtal med TE15B. Ni jobbar på egen hand.

Tors 12/11 Fortsatt arbete med JÄMVIKT, räknar ett grundläggande exempel på hur man delar upp en kraft i komposanter. Räknat kraftjämvikt på en horisontell stång. Räknar följande jämviktsproblem
Mån 16/11

Fortsatt arbete med Jämvikt. Vi skall arbeta med en vindslucka som kan öppnas med en lina via ett styrande hjul. Lösning finns HÄR

 
Tors 19/11 Prov i svenska, ingen Tekniklektion  
Mån 23/11 Jämvikt. Introduktion tyngdpunkt. Härledning av ekvationen för att räkna ut tyngdpunkten för . sammansatta föremål . Lösning finns HÄR!
Tors 26/11 Avsluta tyngdpunkt. Räknat uppgift 5 med alternativ uppdelning av ytorna (hela och negativ yta för mittdelen)
Extra när du känner för det: räkna uppgift 11, dvs ett rör med samma diameter, dvs istället för yta så kan vi räkna allt med längd. Se lösningen !
Uppgift 6. Lösning
Mån 30/11

Introduktion: Vad händer när man drar en låda på ett horisontellt underlag?

En låda i en backe. Lutande planet. Räknat uppgifterna 1.8.30-33 enligt utdelad stencil

Tors 3/12

Först Ma-prov, sedan kör vi kl. 10.05-10.45 i sal 2190: Lutande planet: uppgift 1.8.32-33. Räkna uppgift 33

 
Mån 7/12 Lutande plan med friktion.
Arbete enligt utdelad stencil "Extra uppgifter Jämvikt med friktion" (se även vklass). Räknat uppgift 1 och 3. Arbete enligt utdelad stencil "Extra uppgifter Jämvikt med friktion" (se även vklass).Uppgift 1. enligt stencilen. Lösning finns HÄR
Jämvikt med friktion.
uppgift 2 och uppgift 3. (lösningen för uppgift 3 innehåller även 4)
Tors 10/12 Räkna uppgift 4. Förslag till lösning finns HÄR ! OBS! en skapligt svår uppgift.
Bestämma tidpunkt för Prov i jämvikt.
Mån 14/12 Räkna en klotuppgift. Lösning finns HÄR
Tors 17/12 Räknat jämvikt och snörkraft på ett klot som vilar mot en backe. Lösningen finns HÄR! Även räknat på en bro och en bromsande bil. Reaktionskraften och dess riktning
JULLOV 2015
Mån 11/1    
Tors 14/1  
Mån 18/1  
Tors 21/1  
Mån 25/1  
Tors 28/1 JÄMVIKT: Övningsprov lösningar 3+4+5 och 7+8
Mån 1/2 PROV i Jämvikt
Tors 4/2  
Mån 8/2  
Tors 11/2  
Mån 15/2  
Tors 18/2  
Mån 22/2 Fy , ej lektion
Tors 25/2    
Mån o Tors v9 Sportlov  
Mån 7/3    
Tors 10/3    
Mån 14/3    
Tors 17/3  
Mån 21/3  
Tors 24/3 Rörströmning. Pratat om tryckenergi i en trädgårdsslang, strömningshastighet och förluster. Behovet av ett vattentorn. Olika sätt att pumpa vatten från en djupborrad brunn, dränkbar- ejektorpump. Hydrofortank. Reglersystem.
28/3-1/4 Påsklov
Må 4/4

Rörströmning: Fortsatt prat om vattentorn och energiformer
Nästa gång ska vi prata om kontinuitetsvillkoret och Bernoullis ekvation

To 7/4 Ingen lektion WHO dagen
Mån 11/4 Rörströmning, kontinuitetsvillkoret och Bernoullis ekvation
Tors 14/4 WHO-dag ingen lektion
Mån 11/4 Rörströmning fortsättning
Tors 14/4 3 / 1 - fassystem. Gruppcentralen i ett hus, med faser, nolla, jord. Olika säkringar. Effektbelastning. Inkoppling av vägguttag, strömbrytare, spisanslutning. Jordfelsbrytare, kortslutning. Elsäkerhet S-märkning CE-märkning.
Mån 18/4 Elmotorn: Principen för hur en elmotor fungerar. Pratat om olika typer av elmotorer. Drift av fartyg med s.k. dieselelektriskt maskineri. Introducerat en ny uppgift som skall lösas individuellt, och vara klar senast onsdag den 27/4 och klar för redovisning torsdag 28/4
Tors 21/4 Elmotorn, arbetat med individuella uppgifter
Mån 25/4 Arbete med elmotorn
Tors 28/4 Redovisning av elmotorn redovisning
Mån 2/5 Ingen lektion PL på kurs
Tors 5/5 Kristi himmelfärdsdag, inga lektioner
Mån 9/5 Hydraulik introduktion
Tors 12/5 Framtidens energisystem
Mån 16/5 Rep inför prövning
Tors 19/5 Extra prövning
Mån 23/5 Sveriges elförsörjning
Tors 26/5 Vindkraftverk
Mån 30/5 Vindkraftverk
Tors 2/6 Reservtid. Fredagen den 3/6 Utspring för Åk3
Mån  
Tors  
Mån  
Tors  
   
     
     
 

Arbetat med "idiotmetoden" för att härleda elementarfall för punktlast och utbredd last (se här!)

Böjning: räkna uppgift 29:1. Lösning finns
Alla stenciler finns som pdf på ITSLearning
29:II. Lösning finns här
Böjningsuppgifterna
30 och 31

 

 
   
 

Rörströmning:

Arbete med Energisystem

Idag pratar vi om olika enheter för TRYCK. Se här! (OBS! tryckfel sid1 längst ned:skall vara 1atm=1,01325*10^5 Pa, ).

 


v5  
v6    
v7    
v8

Vridning: Räknat uppgift 4:12 (se kompendium Vklass) . Förslag på lösning hittar du HÄR
Om du vill ha fler uppgifter så kan du testa 4:10

 
v9 Sportlov  
v10

Vi har en propelleraxel av stål, ytterdiametern=40 mm och längden 2m. Axeln skall överföra 400 hk vid 1800 rpm.
Axeln skall optimeras. Ett första försök blir att borra ett genomgående centrumhål. Avsikten är att minska på vikten. Hålet skall ha diametern 30 mm.
Gör en analys som beskriver vad som inträffar med vikt, spänningar och förvridningsvinklar.

Förslag till lösning finns HÄR!

 
v11
13/3

Rep av Vridning, samt . Arbetat med ett bilhjul, beräknat vad som kan hända med bulten om man använder en hävarm på en meter och lägger hela sin egen tyngdkraft längst ut.
Räknat på en trampolin med tre olika tvärsnitt, runt, rektangulärt och en HE-A-balk. Räknat på vikt och spänning och dragit slutsatser beträffande bästa valet.

 
v12 20/3 Ingen lektion  
v13 27/3

 

Prov i Vridning:

Se räknade uppgifter enligt uppgift 4:12 HÄR och 4:10

SE vidare HÄR! (vinsten med ihålig axel)

Kompendium: se vklass


Repuppgifter med lösning.

 

 
v14 3/4 Långfredag,
ingen lektion
v15 Påsklov Fre
v16 17/4 introduktion av Böjning enligt förenklad metod. Härledning av formler för Böjning Fre
v17 24/4 Energi och Effekt härledning av olika uttryck. Vi knyter an detta till Elbilen Fre
v18 1:maj Fre

v19

8/5

Rörströmning. Energiekvationer och praktiska hänsyn Fre
v20 LOV Fre
v21 22/5 Vindkraftverk
v22 30/5 Reservtid Fre
v23
5/6
Utspring Fre
    Fre
    Fre
    Fre
    Fre
    Fre
    Fre
    Fre
    Fre
    Fre

 

Arkivmaterial. kanske kan vara till nytta ibland!?

Mån 30/8

Kursintroduktion, kurskriterier.
Visat lite exempel på matematik som finns med i kursen.
Bl.a. s=v*t och arean på en cirkel A=pi*d^2/4
Tor 18/11

Räkna uppgift 21a
Nitförband enligt läroboken. Räkna uppgifterna 24a. Prata om svetsning och nitning. Visa att 24a-problemet kan översättas till fastsättningen av klassrummets klädhängare.

Läxa till 22/11: uppgiften 24a,

Tor 2/9
Grundkurs i ritteknik" enl utdelat stencilmaterial. Matematiken får vänta någon månad.
Textning.
Introduktion vyer och vyplacering. Jobbat med att rita en ljusstake. Lösning på uppgiften finns här! Påbörjat vyritning enligt stencilmaterialet. Ingen läxa denna gång
Mån 22/11
Att lösa ett problem utan siffror. Vi börjar med att ta fram en formel för vilken limfogslängd som behövs om alla övriga data är kända. Vi jobbar vidare med ett liknade problem, men nitförband.
Extra om tid finns: Räkna på ett köksskåp. Hur många kg kan man förvara i ett skåp? Vi använder formeln från ovanstående nitförband. Med tre skruvar som vardera hade d=5mm och stål med Re=220 MPa och en säkerhetsfaktor ns=2, då blir resultatet ca 300 kg.
Mån 6/9
Avsluta ljusstaken Speciellt skymda konturer och symmetrilinje Påbörja vyerna 1-4.
LÄXA: till torsdag 9/9
Vyerna 1-3 Ritade med linjal.
Tor 25/11

Lödförband och svetsförband

För dig som har missat tidigare kunskapstester kommer en ny möjlighet. Du kommer efter jul att testas på följande exempel.
Läxa: till måndag 29/11 uppgift 31a

Tor 9/9

Fortsatt arbete med vyerna 1-10. Visat vy 3 med skymda linjer och centrum/symmetrilinje. Jobbat med vyerna 5, 9 och 10.
Dessa utgör läxa till måndag 13/9

Mån 29/11 Kunskapstest, svetsförband.
Räknat omslutande area av en cylinderformad kropp och även en kropp som är en halv cylinder, samt triangelformad.
Ingen läxa
Mån 13/9 Avsluta vyerna 1-20, Rita vy17 i 3D.
Facit Vyerna 1-10.
Läxa till 16/9: Rita vy 20 som en 3D-skiss och gör färdigt vy20
Tor 2/12

Stansning: Räknat 6d och 7d. OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat. Räknat på verktygets tryckkraft i uppgift 6d.

Tor 16/9 Påbörja snitt. Jobbat fram t.o.m. uppgift "snitt 5".
Ingen läxa.
. Facit Vyerna 11-20.
Mån 6/12 Avslutande arbete med stansning
Mån 20/9

PL jobbar med Gy11, ingen lektion. Förslag: Arbeta med CAD, lös uppgifterna vy1-10.
Fredrikadagen (em)

Tor 9/12 Räta linjens ekvation. Via dragprovningsdiagrammet visat hur man plockar fram Elasticitetsmodulen, E. Dagens övningar finns här
Tor 23/9

Fortsatt arbete med snittet "6", ingen läxa!

Mån 13/12  
Mån 27/9
"Snitt 9".

Hur svårt är det att rita snitt ? Jo, Snitten a) och b) skall alla klara, snitt 5 ligger på G+ , snittet 6 VG och 9 MVG dvs betydligt svårare.
FACIT för alla snittuppgifterna finns HÄR !

LÄXA till 30/9
Allt gammalt, dvs vyerna 1-3, 5, 9 och 10 samt 11-16. OBS! att vyerna 17-20 är extra svåra, du får själv avgöra. Samt snitten. Allt skall vara snyggt och prydligt ritat med linjal.
Tor 16/12 Rep
Tor 30/9

Måttsättning, enl utdelat material.
Regler för måttsättning enl: 1) Alla totalmått 2) Alla nödvändiga mått 3) Ett och samma mått bara på ett ställe 4) Inga onödiga mått. Facit snitt och måttsättning.

Avslutning måttsättning: Övningarna "Mått 3-7" Gå igenom hålcentrum och diametermåttsättning,

Mån 20/12 Reservtid
Mån 4/10 Kedje- och Baslinjemåttsättning. 5-7
Alla övningar finns här med facit
Tor 23/12 LOV
Tor 7/10 Avslutande ritövning: Skissen som finns här, skall du rita på ett A3-mm papper. Problemet med denna övning är att pappret måste utnyttjas maximalt. Här kan du se hur du bör göra. Du skall använda alla dina nya kunskaper om vyplacering, snitt och måttsättning. Läxa: till 14/10, rita klart hela ritningen. Mån 10/1 Studiedag
Mån 11/10 Vi har avslutat Ritteknikmomentet i Konstruktion. Viktigt att du övar på måttsättning av vyerna 1-10. Det finns nu facit som ger förslag på möjlig måttsättning, SE HÄR

Introduktion "Hållfasthetslära" Se lärobok!
Vi börjar med att prata om massa, vikt och kraft. För vidare information se här!
Öva på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT) Övat enligt uppgift 1 och 4. Formler för cirkelns area, dvs A=pi*R^2 och A=pi*D^2/4. kunna formeln för en cirkels tvärsnittsarea. Se här !
"Hållfasthetslära" Se lärobok!

Tor 13/1  
Tor 14/10


Vilken diameter behövs för att med en ståltråd lyfta en bil ? Om bilen väger 1000 kg och om en ståltråd tål 20 kg per kvadrat-mm, så behövs ca 8 mm diameter.
Arbetat med att från en känd tvärsnittsyta A, lösa ut vilken diameter som behövs.

Ingen läxa!

Mån 17/1  
Mån 18/10 Jobba med ovanstående bil. Nu använder vi formler och ett bestämt system. Denna lektion fungerar som introduktion till systematisk problemlösning.
Lösningen finns här !

Fortsatt arbete med kraft och spänning.
Tor 20/1  
Tis 19/10 "Hållfasthetslära" Vi börjar med att jobba med Dragprovningsdiagram. Första övningen finns här och den andra här! Se lärobok! Dragprovning.
Definition av sträckgräns och brottgräns. Visat att sträckgränsen för enkelt stål är 220 N/mm^2, dvs om man har en ståltråd med tvärsnittet 1 mm^2 så ger 220N eller ca 22 kg en belastning upp till sträckgränsen.
Läxa till x/10: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
Mån  
Tor 21/10 Egenkoll av läxan, dvs: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
Introducerat formeln för drag/tryckspänning. Se denna länk . Räknat uppgift 1a enligt ett bestämt mönster och uppställning med figur, formler, mellanled och slutresultat med korrekt avrundning.
Läxa: till 25/10 uppgifterna 1a, 2a, 3c och 4c
Mån 25/10 Övningsräkning "Spänningsformeln" Räknat övningarna 5c och 4b. OBS! att man kan räkna spänningen både med en dragande och tryckande kraft. Påbörjat lösning av uppgift 7b. Här började vi med att härleda tvärsnittsarean. Se denna bild
Ingen Läxa
Tor  
Tor 28/10 Lösa uppgift 7b. Extra hjälp finns här
Ingen Läxa
Mån  
Mån 1/11 Studiedag Tor
Tor 4/11 LOV Mån  
Mån 8/11 Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor

Prata om säkerhetsfaktorer, samt
Tor  
Tor 11/11 Säkerhefaktor tsräkna uppgift 5a.. Övningsräkning 6a-11a
Läxa till 15/11 5a, 7a och 10a

Mån
Mån 15/11 Vad är Skjuvning ? Påbörjat Skjuvning. Limning. Om du själv vill studera skjuvning finns allt material på länken Skjuvning.
Skjuvning: Limning Räknat uppgift 20a.
Läxa till 18/11 Uppgift 20a
   
Länkar:

Lärobok:
Drag/Tryck
(som webbsida i Internet Explorer)
Skjuvning (som webbsida i Internet Explorer)

Vad är MPa? (kolla länken om du undrar !)

Arkiv
(ej just, kanske senare)
Sommarstugan:

Huskalkyl (Excelfil att ladda ned, "högerklicka", "Spara mål som")
Konstruktionsdetaljer
Materialkostnader

Isolering
Yttertak-konstruktion

tillbaka till toppen

Lycka till !
/Peter