€mne – SamhŠllsbyggande

 

Kurs: Byggnadsverk SAHBYV0

InnehŒll:

á     €mne - SamhŠllsbyggande

á     €mnets syfte

á     Kurser

á      

á                Beskrivning: https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.255196!/image/speaker.pngLyssnaSamhŠllsbyggande (pdf)

á                 

€mne – SamhŠllsbyggande

€mnet samhŠllsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik.

 

 

€mnets syfte

 

Undervisningen i Šmnet samhŠllsbyggande ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om byggprocessen frŒn stadsplanering till fastighetsfšrvaltning och dess roll i samhŠllsbyggandet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar fšrstŒelse av vilka aktšrer som Šr involverade i de olika skedena, hur byggprocessen organiseras och vilka lagar och regler som Šr tillŠmpliga.

Undervisningen ska ge eleverna mšjlighet att utveckla fšrstŒelse av sambandet mellan byggnadsteknik, installationsteknik, byggnadsfysik och byggnadsmaterial fšr hŒllbara byggnadsverk. Den ska Šven ge eleverna mšjlighet att utveckla grundlŠggande kunskaper om installationsteknik frŠmst inom VVS- och elomrŒdet.

Undervisningen ska ge eleverna mšjlighet att utveckla kunskaper om byggprojektledning inom projektering och produktion, frŠmst inom produktionsplanering och kvalitets- och miljšarbete. Eleverna ska Šven ges mšjlighet att utveckla grundlŠggande kunskaper om vanliga avtalsformer fšr projektering och produktion samt om formerna fšr kontraktsskrivning mellan byggprocessens parter.

Eleverna ska ges mšjlighet att arbeta i verklighetsnŠra projekt med koppling till teknikomrŒdet.

 

 

Undervisningen i Šmnet s

SamhŠllsbyggande ska ge eleverna fšrutsŠttningar att utveckla fšljande:

 

1.   Kunskaper om byggnadsmaterial samt om byggnadsteknik, konstruktionselement och olika typer av byggnader och anlŠggningar.

2.   Kunskaper om byggnadsfysik samt om vanligt fšrekommande funktionskrav.

3.   Kunskaper om installationstekniska system fšr ventilation, vŠrme, sanitet och el i byggnader samt om samhŠllets tekniska system fšr vatten och avlopp.

4.   Kunskaper om vanligt fšrekommande funktionskrav fšr belysning, el, vŠrme och komfort, vattenkvalitet, luftvŠxling och ljud.

5.   Kunskaper om vanligt fšrekommande installationers uppbyggnad och hur dessa Šr redovisade och dokumenterade i ritningar och scheman.

 

 

Byggnadsverk, 100 poŠng

 

Kurskod: SAHBYV0

Kursen byggnadsverk omfattar punkterna 1-5 under rubriken €mnets syfte.

Byggnadsverk Šr en egen kurs inom ramen fšr Šmnet SamhŠllsbyggande

 

 

 

 

Centralt innehŒll i Kursen Byggnadsverk

Undervisningen i kursen ska behandla fšljande centrala innehŒll:

á       Byggnadsteknik och konstruktionselement inom husbyggnad och anlŠggning, till exempel undergrund, grundkonstruktion inklusive drŠnering och eventuell radon, bŠrande och icke bŠrande delar av en byggnad, vŠggar, bjŠlklag, takkonstruktion, fšnster och dšrrar, vŠgar och ršrgravar.

á       Viktiga byggnadsmaterial, till exempel trŠ, betong, isolering, tŠtskikt, murverk, grus och markbelŠggning med hŠnsyn till dess tillverkning, uppbyggnad, egenskaper, anvŠndningsomrŒden och hantering vid rivning.

á       Materialbedšmningar, jŠmfšrelse av olika material utifrŒn hŒllbarhetsaspekter.

á       Byggnadsfysik fšr byggande av god inre och yttre miljš. Vanliga funktionskrav vad gŠller vŠrme, fukt, ljud, brand och bestŠndighet samt energieffektivitet och miljš.

á       TvŠrsektionsritningar dŠr sambandet mellan byggnadsfysik, byggnadsmaterial och byggteknik framgŒr.

á       Tekniska beskrivningar av mark- och grundlŠggning samt byggnadsbeskrivningar inklusive materialval.

á       Installationstekniska system fšr ventilation, vŠrme, sanitet och el i byggnader samt hur dessa system kan pŒverka bŒde inre och yttre miljš.

á       Vanligt fšrekommande funktionskrav fšr belysning, el, vŠrme och komfort, vattenkvalitet, luftvŠxling och ljud.

á       …vergripande driftsekonomi som skštsel, underhŒllsintervall och ŒtgŠrder samt kostnader fšr investering, drift och underhŒll.

á       KŠnnedom om Boverket, PBL (plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler).

á       KŠnnedom om processen runt bygglovshandlingar.

 

 

 

Kunskapskrav

 

 

Betyget E

 

Eleven redogšr šversiktligt fšr vanliga byggnadstekniker och vanliga konstruktionselement inom husbyggnad och anlŠggning. Dessutom beskriver och jŠmfšr eleven šversiktligt olika, viktiga byggnadsmaterial och dess uppbyggnad, egenskaper, tillverkning, anvŠndningsomrŒden och livscykel. Vidare redogšr elevenšversiktligt fšr olika typer av byggnader och anlŠggningar.

Eleven redogšr fšr de byggnadsfysikaliska funktionskraven fšr vŠrme, fukt, ljud, brand och bestŠndighet. Dessutom redogšr eleven šversiktligt fšr byggnadsfysikaliska faktorer som har betydelse fšr energieffektivitet och miljš. Vidare redogšr eleven šversiktligt med sektionsritningar samt tekniska beskrivningar fšr sambandet mellan byggnadsfysik, byggnadsmaterial och byggnadsteknik med PBL och BBR som grund.

Eleven redogšr šversiktligt fšr olika installationstekniska system fšr ventilation, vŠrme, sanitet och el i byggnader samt beskriver šversiktligt hur dessa system kan pŒverka inre och yttre miljš.

Eleven redogšr šversiktligt fšr funktionskraven fšr belysning, vŠrme och komfort, vattenkvalitet, luftvŠxling och ljud. Dessutom redogšr eleven šversiktligt fšr pŒ vilket sŠtt dessa krav kan bidra till god driftsekonomi.

 

 

Betyget D

 

Betyget D innebŠr att kunskapskraven fšr E och till švervŠgande del fšr C Šr uppfyllda.

 

 

Betyget C

 

Eleven redogšr utfšrligt fšr vanliga byggnadstekniker och vanliga konstruktionselement inom husbyggnad och anlŠggning. Dessutom beskriver och jŠmfšr eleven utfšrligt olika, viktiga byggnadsmaterial och dess uppbyggnad, egenskaper, tillverkning, anvŠndningsomrŒden och livscykel. Vidare redogšr eleven utfšrligt fšr olika typer av byggnader och anlŠggningar.

Eleven redogšr utfšrligt fšr de byggnadsfysikaliska funktionskraven fšr vŠrme, fukt, ljud, brand och bestŠndighet. Dessutom redogšr eleven utfšrligt fšr byggnadsfysikaliska faktorer som har betydelse fšr energieffektivitet och miljš. Vidare redogšr eleven utfšrligt med sektionsritningar samt tekniska beskrivningar fšr sambandet mellan byggnadsfysik, byggnadsmaterial och byggnadsteknik med PBL och BBR som grund.

Eleven redogšr utfšrligt fšr olika installationstekniska system fšr ventilation, vŠrme, sanitet och el i byggnader samt beskriver utfšrligt hur dessa system kan pŒverka inre och yttre miljš.

Eleven redogšr utfšrligt fšr funktionskraven fšr belysning, vŠrme och komfort, vattenkvalitet, luftvŠxling och ljud. Dessutom redogšr eleven utfšrligt fšr pŒ vilket sŠtt dessa krav kan bidra till god driftsekonomi.

 

 

Betyget B

 

Betyget B innebŠr att kunskapskraven fšr C och till švervŠgande del fšr A Šr uppfyllda.

 

 

Betyget A

 

Eleven redogšr utfšrligt och nyanserat fšr vanliga byggnadstekniker och vanliga konstruktionselement inom husbyggnad och anlŠggning. Dessutom beskriver och jŠmfšr eleven utfšrligt och nyanserat olika, viktiga byggnadsmaterial och dess uppbyggnad, egenskaper, tillverkning, anvŠndningsomrŒden och livscykel. Vidare redogšr eleven utfšrligt och nyanserat fšr olika typer av byggnader och anlŠggningar.

Eleven redogšr utfšrligt och nyanserat fšr de byggnadsfysikaliska funktionskraven fšr vŠrme, fukt, ljud, brand och bestŠndighet. Dessutom redogšr eleven utfšrligt och nyanserat fšr byggnadsfysikaliska faktorer som har betydelse fšr energieffektivitet och miljš. Vidare redogšr eleven utfšrligt och nyanserat med sektionsritningar samt tekniska beskrivningar fšr sambandet mellan byggnadsfysik, byggnadsmaterial och byggnadsteknik med PBL och BBR som grund.

Eleven redogšr utfšrligt och nyanserat fšr olika installationstekniska system fšr ventilation, vŠrme, sanitet och el i byggnader samt beskriver utfšrligt och nyanserat hur dessa system kan pŒverka inre och yttre miljš.

Eleven redogšr utfšrligt och nyanserat fšr funktionskraven fšr belysning, vŠrme och komfort, vattenkvalitet, luftvŠxling och ljud. Dessutom redogšr eleven utfšrligt och nyanserat fšr pŒ vilket sŠtt dessa krav kan bidra till god driftsekonomi.