Byggnadsverk för TE15b hösten och våren 2017/18
uppdaterad 2018-04-29

TeknikprogrammetÄmneskriterier enligt Skolverket

OBS ! Uppdatering pågår, klart till v23

Onsdag och FredagDirektlänk till planeringen mars 2018>>

Direktlänk till Bron

Limträ

 

Aktuellt:

Inlämning av Uppgiften Byggkostnader

18 maj
____________________________________________________

 

klart !

Boken "Hjärntorgsbron"
Inlämning på vklass i A4 pdf-format

Senast
Fredagen den 23 feb kl 23.15

_________________________________________________


Inlämning av Bygglovet: v46 (på vklass) fredag den 17 nov 23.55
(för exakt info se nedan (22/9)

Planerat innehåll / Genomfört

Boverkets Byggnadsregler (BBR)

Boverket

Fre 25/8

 

Introduktion: presentation av kursinnehåll, kriterier etc
Prata gymnasiearbete.

 
Ons 30/8

Excel: grunderna. Vad är Excel hur fungerar programmet.

 
Fre 1/9 och Ons 6/9

Idag så skall vi arbeta med brädor och reglar enligt Svensk Standard. Vi kommer att skapa en databas i Excel där vi bygger upp alla data som behövs för att använda brädor/reglar i normalt konstruktion/byggarbete.
Du kommer att bli förvånad hur mycket matematik som finns i en bräda !!!
Medtag dator
Alla har påbörjat inmatning av data för brädor och reglar enl. Sv. Standard.
Lite facit finns HÄR !: dimensioner som är standard.

Onsdag påbörja beräkning

Se denna bild !


För varje standarddimension kan det vara bra att snabb ta fram trögetsmoment och böjmotstånd, dessa värden finns samlade i länkad tabell.

Fre 8/9 Fortsatt arbete med virke och dess matematik. Delat ut formelsamling. Pratat om balkars hållfasthetslära, olika material och spänningsformeln och elementarfallen som styr. Tittat på datavärden för tillåtna spänningar. Pratat om olika laster som kan uppstå i hemmet. Piano, braskamin, kassaskåp.
ons 13/9 Fortsatt arbete med ovanstående.
Idag avslutar vi med att beräkna hur långt en träregel kan spänna med given maximal punktlast mitt på regeln.
fre 15/9 En7 föreläsning (1045-1200 TE,)
Ons 20/9

På vklass finns ,under delade filer, personliga husritningar. Du kommer under de följande lektionerna att arbeta med detta hus.
Första åtgärden blir att rita om huset så att det uppfyller kravet på ett bygglov.
Se tidigare CAD-övning

För att rita ditt bygglov så behöver du använda ett CAD-program. AutoCAD är i detta fall ett lämpligt program.
Du behöver nu en ny mallfil.
Den finns här!
 zipfil som sparas och packas upp

Bygglov i Haninge Kommun

Bygglov enligt Boverket

När du behöver bygglov

Exempel på bygglov för enfamiljsbostad

 

fre 22/9

Arbete med bygglovet:

Dörrar och Fönster enligt standard, dvs hur man betecknar en dörr eller fönster efter hålet i väggen.
Lite prat om varför minsta dörren i ett hus måste ta hänsyn till standard 60*60 cm dvs tvättmaskiner, kylskåp, spisar etc. Innebär att minsta dörren måste vara en "70-dörr" , dvs hålet i väggen 70 cm och slutliga öppningen 60 cm.

Normalt så ritas bygglovet på ett A3 papper .
Om huset inte är alltför stort så får nedanstående ritningar plats på samma A3 papper. Om inte så måste delritningarna ritas på flera A3

Följande ritningar skall alltid finnas med i bygglovet

1) Planritning: dvs husets inredning/rum och alla väggar ( skala 1:100 ) (Allt sett uppifrån)
2) Samtliga Fasader, dvs husets utsida från fyra håll ( skala 1:100 )
3) Sektionsritning: dvs ett snitt genom huset så att markplan, golv, tak framgår ( skala 1:100 )
4) Situationsplan, dvs en tomtritning som visar husets läge på tomten med väderstreck Norr/Söder pil ( skala 1:500 )

27/9 Bygglovet, se ovan !
29 sept Klassfotografering i Aulan Fredag 29/9 kl 10:15
Ons 4/10

Fortsatt arbete med bygglovet. Glöm inte att skapa en Excelfil där du sparar alla komponenter som du använder till huset. Just nu främst dörrar och fönster.

Exempel på trappa finns HÄR

Fre 6/10

Fortsatt arbete Bygglovet, glöm inte att bokföra (Excel) alla kostnader för fönster och dörrar. (OBS! att man ofta måste betala extra för dörrkarmen och tröskeln)


Ons 11/10 Bilder för att underlätta ritning av fasader vid bygglovet:

#1 Lecablock LxBXH = 59x19x19 cm
#2 Golvbjälklag reglar 45*220
#3
#4
#5
Fre 27/10
Eget arbete
Ons 18/10 Arbete med Bygglovet
Fre 20/10 Arbete med Bygglovet
ons 25/10 Arbete med Bygglovet
fre 27/10 Arbete med Bygglovet
ons -fre v44 LOV
ons 8/11 Arbete med Bygglovet
fre 10/11 Arbete med Bygglovet
ons 15/11 Arbete med Bygglovet
fre 17/11 Inlämning Bygglovet
ons 22/11

Bron över Hjärntorget

Idag så börjar vi med en ny uppgift. (OBS! en omfattande/stor uppgift)

1) Den första delen är att du i valfritt 3D-program skall rita hela bron över Hjärntorget.

2) Nästa steg är att ur denna ritning plockar ut de olika delarna och gemensamt så beräknar vi hållfastheten på dessa delar.

3) Slutligen skall allt redovisas som en rapport med alla delmomenten hopsatta och som en lärobok visar brons konstruktion och valda delar.

fre 24/11 Arbete med Bron. Mått på U-balkar finns som delade filer i vklass .Skiss av brons mått finns HÄR

ons 29/11

 

Titta på bron över Hjärntorget
Bron över Hjärntorget och andra broar.

Johanneshovsbrons invigning

Titta på denna videofilm från Harry Potter. Här kan man se vad som kunde ha hänt med Millenium Bridge

Hur vet man lämplig belastning när man skall göra en beräkning.
Vi placerar människor på 1m^2 fyrkant. Får plats 15 st vilket motsvarar en vikt på ca 1000 kg. Slutsatsen blir att bron som max kan belastas med 1 ton = 1000 kg/m^2. Detta motsvarar 10 000 N/m^2

U-balken

fre 1/12 Arbete med Bron:

Bron över Hjärntorget och andra broar.

Johanneshovsbrons invigning

Titta på denna videofilm från Harry Potter. Här kan man se vad som kunde ha hänt med Millenium Bridge

ons 6

Arbete med Bron. Räkna på Belastningen på U-balkarna.

Formelsamling: Se delade filer i vklass. Vi kommer att använda formler för böjning och elementarfallen för punktlast och utbredd last.

Idag så räknar vi på U-balken, och denna länk visar exempel på hur räkningen kan utföras.

fre 8/12 Arbete med Bron. Brädgolvet: se denna länkBrädgolvet
ons 13

Arbete med Bron.

OBS! att lektionsgenomgångarna finns som bildfil på vklass delade filer

fre 15/12 Arbete med Bron
ons 20 Arbete med Bron
fre 22 Jullov
Ons 10/1 Arbetat med Bron. Tittat på bropelarna och knäckning av dessa. Pelarna
Fre 12/1 Bron, svetsning av vinkelstängerna
Ons 17/1 Tittat på film . https://www.svtplay.se/cowboykaken
Fre 19/1 Arbete vid datorn med bron. Det börjar nu att dra ihop sig , dvs uppgiften skall göras klart och lämnas in.
Ons 24/1 "Bron" . >>Arbete vid datorn.
fre 26/1 Sista lektionen med "Bron" . >>Arbete vid datorn.
Ons 31/1

Introduktion att konstruera husets grund / platta / källare.

 

Fre 2/2

Platta på mark

 

Ons 7/2

Fre 9/2

Bygga hus med källare. Leca, podrän/isodrän/platon

.
#1 Lecablock LxBXH = 59x19x19 cm
#2 Golvbjälklag reglar 45*220

Ons 14/2 Golvbjälklag.
Fre 16/2 Arbete med bron
Ons 21/2 -"-
Fre 23/2 Sista tillfället att jobba med Bron
v9 Sportlov.

Ons 7/3

 

Arbete med husets konstruktion från källaren och uppåt.


Vi har innan sportlovet tittat på grunden/källarens konstruktion, dvs från singelbädden och upp till golvbjälklaget. Golvbjälklag.

#1 Lecablock LxBXH = 59x19x19 cm
#2 Golvbjälklag reglar 45*220
#3
#4
#5

Väggarna i källaren skall byggas med Lecablock. Ytterväggarna av #1 Lecablock LxBXH = 59x19x19 cm. Innerväggarna i källaren byggs också av Leca. Vi eftersträvar att få väggar som är ca 10 cm tjocka. Du väljer block med närmast dimension till dessa.

Tag ditt bygglov och använd dessa ritningar för att enkelt rita upp källaren. Lämpligen i Sketch Up. Försök att uppskatta hur många kvm väggyta som det finns. Räkna ut hur många Lecablock som behövs. För in allt i Excel och räkna ut kostnaden för källarens väggar / Lecablock.

Försök att räkna bort hålen för dörrar och fönster.

Fre 9/3

Se husets skelett

Idag så ska vi titta på hur huset är konstruerat när det gäller väggar och tak. Vi börjar med själva skelettet.Stugan (OBS! att du skall använda golvreglar med måtten 45 X 220 mm )

Att rita väggarna kan vara lite problem. Du måste tänka hörn. Se denna bild !

Ny bild som visar nedanstående "Text"

1. Ovanpå lecablocken är det lämpligt att placera en liggande regel, exempelvis 45x220 regel. Denna regel kan pluggspikas fast i lecablocken. Dessa reglar fungerar som övergång mellan lecakonstruk tionen och trädelen som kommer ovanför. Vi kan kalla denna liggande regel för SYLL . PÅ bilden så är denna SYL ("SE BILD") Grönfärgad

2. Nästa steg är att placera ut golvreglar, vi väljer även här 45x220 mm. Dessa golvreglar (RÖDA PÅ BILDEN) ska stå på syllen enligt pkt 1 ovan. Tänk på att golvreglarna inte kan spänna mer än ca 4 meter.

3. När alla golvreglar är på plats är det dags att lägga ny SYLL. (ÄR GUL-färgad på bilden) Denna syll skall vara underlag för väggreglarna.

Ytterväggarna skall innehålla isolering och reglarnas storlek avgör isoleringen tjocklek. Vi utgår från att 45x145 räcker. (vi kommer senarare att lägga ett extra lager utanpå, vi väntar lite med detta)

Innerväggarna behöver en tjocklek som kräver mindre reglar, 45x45 mm bör vara lämpligt. Innebär att under innerväggarna ska läggas en syll med samma mått 45x45 mm. Se denna bild

4. Väggareglarna avslutas med ett Hammarband med samma dimension som syllen. Hammarbandet är ORANGE färgat på bilden.

_________________________________________________________________

OBS! att länkarna enl ovan går till ett hus som kallas "Sommarstuga".
I princip så är det ingen skillnad när man konstruerar en "Villa" för året runt boende.

v11
Ons 14/3
Fortsatt arbete med husets skelett enligt ovan.

v11

Fre 16/3

Utvecklingssamtal , ingen lektion
v12  
v13 Fredag 30 mars Långfredagen
v14 Påsklov
v17 TE15B Studieresa till Berlin

v18

Mån 30 april

Måndag 30 april Lovdag , Tisdag 1 maj Lovdag
v19 Mån 7 maj Torsdag 10 maj och Fredag 11 maj Lovdagar
v20 Mån 14 maj Denna vecka inlämning av uppgiften "Byggkostnader".
v21 Mån 21 maj  
v22 Mån 28 maj  
v23 Mån 4 juni

Onsdag 6 juni Lov, Fredag 8 juni Studenten Åk1 o 2 lediga

 
v24 Mån 11 juni  
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Påsklov
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Pratat om hur mycket luft som behövs vid förbränning av 1 liter bensin/diesel, dvs ca 1kg bränsle. En beräkning finn
   
   
  Introduktion, Böjning. "Bräda över dike"


Vad händer om vi kryper över bron. Vi har då inte en punktlast, utan får istället en s.k. utbredd last. Beräkningarna blir som vid punktlast, men vi använder elementarfall V, dvs med M=QL/8. Krypningsberäkningen finns redovi!. Vilken bräda eller regel kommer att precis klara den aktuella lasten? (Svar 45x95 på lågkant). Vilken nedbi mitt på regeln?
 

 

Beräkna hur lång en regel kan vara. Räkna med siffror och enbart med bokstäver (variabler) Dimensionsanalys av uppnått resultat.
Uträkning via Excel för spänning och längd.

 

 

Nu skall vi bygga en bro av stål. Själva uppgiften finns här!
Data för U-balkar finns
i utdelad formelsamling.
Vi skall räkna på en U400-profil som skall spänna 20 meter. (Tänk en bro som har 20 meter fri spännvidd).

Frågan är att räkna ut hur mycket profilen (balken, bron) tål av last och hur mycket den böjer ned på mitten, rakt under en maximal punktlast eller utbreddlast. Även egenvikt.
Via dragprovningsdiagrammet visa hur man plockar fram Elasticitetsmodulen

Eftersom ovanstående uppgift är lite komplicerad så får du nu en lösning, där varje led är lite extra tydligt förklarad. Se HÄR !

 
  Nedböjning vid punktlast och utbredd last. Elasticitetsmodul
 

Introduktion av Projektet U-balk. Fördelning av uppgifter och genomgång av hur man skriver projektrapport.
Alla filer som behövs finns i Vklass under kursens delade filer-

 
   
   
  U-balken Rapporten, Introduktion knäckning
 

Glöm inte att U-balken skall lämnas senast 30/9 kl 23:55

Bron över Hjärntorget: Pelarna
Se utdelad formelsamling och profiltabeller.
Visat hur Euler tänkte när han tog fram "Eulers fyra knäckfall"

Räknat Knäckning på en pelare

   
   
 

Hemvistdag, inga lektioner

 
 

 

 
 

Bron
golvet

 
  Bron Svetsning

Svetsning av vinkelstång. Balken som som är fastsvetsad kallas för likflänsig vinkelstång: 100x100x15.

Svetsning se teori och uträkningar

  Matematikprov ingen lektion
  LOV
  Svetsning av vinkelstång
 

23:55

Svetsning av vinkelstång. Balken som som är fastsvetsad kallas för likflänsig vinkelstång: 100x100x15.

Svetsning se teori och uträkningar
Nedan finns de punkter som vi har arbetat med fram till idag

 1. U-balken
 2. Vinkelstången och denna!
 3. Pelarna
 4. Brädgolvet

  När det gäller att räkna knäckning så måste man kontrollera om stången är tillräckligt slank för att följa formler för elastisk knäckning. Detta kontrolleras med hjälp av slankhetstalet.
  Om vi struntar i denna kontroll så blir beräkningen av bropelaren enligt följande. Vi ser att vi har stor säkerhetsfaktor.

  Om vi istället utför beräkningen där hänsyn tas till slankhetstalet, då blir resultatet enligt följande: först enligt Euler3 och sedan för att visa skillnaden enligt Euler2 (OBS! att vi vet att pelaren sitter fast enligt Euler3.
  För hitta diagrammen som används i beräkningarna. Se Vklass.

  Visa hur egenviktens påverkan kan räknas ut.

  Svaret för U-balken finns HÄR!

  Inlämning av Teknisk Rapport "Bron över Hjärntorget" Använd det material som finns tillgängligt, både mitt och ditt eget. Gör en korrekt teknisk rapport. Detta gäller för er som vill ha betyg C och högre, samt för er som tidigare inte har gjort rapporten om U-balken. Betygsanvisningar finns HÄR!

   
   
     
     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Mån 22/2 Fy , ej lektion
Tors 25/2    
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
 

 

 
   
   
v5  
v6    
v7    
v8    
v9    
v10    
v11
13/3
   
v12 20/3    
v13 27/3    
v14 3/4  
v15   Fre
v16 17/4   Fre
v17 24/4   Fre
v18   Fre

v19

8/5

  Fre
v20   Fre
v21 22/5  
v22 30/5   Fre
v23
5/6
  Fre
    Fre
    Fre
    Fre
    Fre
    Fre
    Fre
    Fre
    Fre
    Fre

 

Arkivmaterial. kanske kan vara till nytta ibland!?

Mån 30/8

Kursintroduktion, kurskriterier.
Visat lite exempel på matematik som finns med i kursen.
Bl.a. s=v*t och arean på en cirkel A=pi*d^2/4
Tor 18/11

Räkna uppgift 21a
Nitförband enligt läroboken. Räkna uppgifterna 24a. Prata om svetsning och nitning. Visa att 24a-problemet kan översättas till fastsättningen av klassrummets klädhängare.

Läxa till 22/11: uppgiften 24a,

Tor 2/9
Grundkurs i ritteknik" enl utdelat stencilmaterial. Matematiken får vänta någon månad.
Textning.
Introduktion vyer och vyplacering. Jobbat med att rita en ljusstake. Lösning på uppgiften finns här! Påbörjat vyritning enligt stencilmaterialet. Ingen läxa denna gång
Mån 22/11
Att lösa ett problem utan siffror. Vi börjar med att ta fram en formel för vilken limfogslängd som behövs om alla övriga data är kända. Vi jobbar vidare med ett liknade problem, men nitförband.
Extra om tid finns: Räkna på ett köksskåp. Hur många kg kan man förvara i ett skåp? Vi använder formeln från ovanstående nitförband. Med tre skruvar som vardera hade d=5mm och stål med Re=220 MPa och en säkerhetsfaktor ns=2, då blir resultatet ca 300 kg.
Mån 6/9
Avsluta ljusstaken Speciellt skymda konturer och symmetrilinje Påbörja vyerna 1-4.
LÄXA: till torsdag 9/9
Vyerna 1-3 Ritade med linjal.
Tor 25/11

Lödförband och svetsförband

För dig som har missat tidigare kunskapstester kommer en ny möjlighet. Du kommer efter jul att testas på följande exempel.
Läxa: till måndag 29/11 uppgift 31a

Tor 9/9

Fortsatt arbete med vyerna 1-10. Visat vy 3 med skymda linjer och centrum/symmetrilinje. Jobbat med vyerna 5, 9 och 10.
Dessa utgör läxa till måndag 13/9

Mån 29/11 Kunskapstest, svetsförband.
Räknat omslutande area av en cylinderformad kropp och även en kropp som är en halv cylinder, samt triangelformad.
Ingen läxa
Mån 13/9 Avsluta vyerna 1-20, Rita vy17 i 3D.
Facit Vyerna 1-10.
Läxa till 16/9: Rita vy 20 som en 3D-skiss och gör färdigt vy20
Tor 2/12

Stansning: Räknat 6d och 7d. OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat. Räknat på verktygets tryckkraft i uppgift 6d.

Tor 16/9 Påbörja snitt. Jobbat fram t.o.m. uppgift "snitt 5".
Ingen läxa.
. Facit Vyerna 11-20.
Mån 6/12 Avslutande arbete med stansning
Mån 20/9

PL jobbar med Gy11, ingen lektion. Förslag: Arbeta med CAD, lös uppgifterna vy1-10.
Fredrikadagen (em)

Tor 9/12 Räta linjens ekvation. Via dragprovningsdiagrammet visat hur man plockar fram Elasticitetsmodulen, E. Dagens övningar finns här
Tor 23/9

Fortsatt arbete med snittet "6", ingen läxa!

Mån 13/12  
Mån 27/9
"Snitt 9".

Hur svårt är det att rita snitt ? Jo, Snitten a) och b) skall alla klara, snitt 5 ligger på G+ , snittet 6 VG och 9 MVG dvs betydligt svårare.
FACIT för alla snittuppgifterna finns HÄR !

LÄXA till 30/9
Allt gammalt, dvs vyerna 1-3, 5, 9 och 10 samt 11-16. OBS! att vyerna 17-20 är extra svåra, du får själv avgöra. Samt snitten. Allt skall vara snyggt och prydligt ritat med linjal.
Tor 16/12 Rep
Tor 30/9

Måttsättning, enl utdelat material.
Regler för måttsättning enl: 1) Alla totalmått 2) Alla nödvändiga mått 3) Ett och samma mått bara på ett ställe 4) Inga onödiga mått. Facit snitt och måttsättning.

Avslutning måttsättning: Övningarna "Mått 3-7" Gå igenom hålcentrum och diametermåttsättning,

Mån 20/12 Reservtid
Mån 4/10 Kedje- och Baslinjemåttsättning. 5-7
Alla övningar finns här med facit
Tor 23/12 LOV
Tor 7/10 Avslutande ritövning: Skissen som finns här, skall du rita på ett A3-mm papper. Problemet med denna övning är att pappret måste utnyttjas maximalt. Här kan du se hur du bör göra. Du skall använda alla dina nya kunskaper om vyplacering, snitt och måttsättning. Läxa: till 14/10, rita klart hela ritningen. Mån 10/1 Studiedag
Mån 11/10 Vi har avslutat Ritteknikmomentet i Konstruktion. Viktigt att du övar på måttsättning av vyerna 1-10. Det finns nu facit som ger förslag på möjlig måttsättning, SE HÄR

Introduktion "Hållfasthetslära" Se lärobok!
Vi börjar med att prata om massa, vikt och kraft. För vidare information se här!
Öva på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT) Övat enligt uppgift 1 och 4. Formler för cirkelns area, dvs A=pi*R^2 och A=pi*D^2/4. kunna formeln för en cirkels tvärsnittsarea. Se här !
"Hållfasthetslära" Se lärobok!

Tor 13/1  
Tor 14/10


Vilken diameter behövs för att med en ståltråd lyfta en bil ? Om bilen väger 1000 kg och om en ståltråd tål 20 kg per kvadrat-mm, så behövs ca 8 mm diameter.
Arbetat med att från en känd tvärsnittsyta A, lösa ut vilken diameter som behövs.

Ingen läxa!

Mån 17/1  
Mån 18/10 Jobba med ovanstående bil. Nu använder vi formler och ett bestämt system. Denna lektion fungerar som introduktion till systematisk problemlösning.
Lösningen finns här !

Fortsatt arbete med kraft och spänning.
Tor 20/1  
Tis 19/10 "Hållfasthetslära" Vi börjar med att jobba med Dragprovningsdiagram. Första övningen finns här och den andra här! Se lärobok! Dragprovning.
Definition av sträckgräns och brottgräns. Visat att sträckgränsen för enkelt stål är 220 N/mm^2, dvs om man har en ståltråd med tvärsnittet 1 mm^2 så ger 220N eller ca 22 kg en belastning upp till sträckgränsen.
Läxa till x/10: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
Mån  
Tor 21/10 Egenkoll av läxan, dvs: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
Introducerat formeln för drag/tryckspänning. Se denna länk . Räknat uppgift 1a enligt ett bestämt mönster och uppställning med figur, formler, mellanled och slutresultat med korrekt avrundning.
Läxa: till 25/10 uppgifterna 1a, 2a, 3c och 4c
Mån 25/10 Övningsräkning "Spänningsformeln" Räknat övningarna 5c och 4b. OBS! att man kan räkna spänningen både med en dragande och tryckande kraft. Påbörjat lösning av uppgift 7b. Här började vi med att härleda tvärsnittsarean. Se denna bild
Ingen Läxa
Tor  
Tor 28/10 Lösa uppgift 7b. Extra hjälp finns här
Ingen Läxa
Mån  
Mån 1/11 Studiedag Tor
Tor 4/11 LOV Mån  
Mån 8/11 Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor

Prata om säkerhetsfaktorer, samt
Tor  
Tor 11/11 Säkerhefaktor tsräkna uppgift 5a.. Övningsräkning 6a-11a
Läxa till 15/11 5a, 7a och 10a

Mån
Mån 15/11 Vad är Skjuvning ? Påbörjat Skjuvning. Limning. Om du själv vill studera skjuvning finns allt material på länken Skjuvning.
Skjuvning: Limning Räknat uppgift 20a.
Läxa till 18/11 Uppgift 20a
   
Länkar: