Uppdaterad 2019-02-02

 

Information och hjälp till pågående kurser

Fredrika Bremergymnasiet
Teknikprogrammet
  Teknik 1
TE18 A
 
-
CAD1
TE18A
-
CAD2
TE18A
-
Teknik 2
TE16A
-
Byggnadsverk
TE16C
-

Gymnasiearbetet_info
TE16A
Redovisning sker
Måndagen den 29 april
Projektplan
Innehåll i en vetenskaplig rapport
Projektrapport (mall)

Aktuell Tidsplan för avslutande arbete och Redovisning

-

-

-
Arkiv från läsåret 2017/18
Teknik 1
TE17a
-
Teknik 1
TE17c
-
Teknik 1
TE17d
-
Teknik 2
TE15a
-
Byggnadsverk
TE15b
-
CAD 1
TE17a
CAD_2
TE17a
-
ARKIV från läsåret 2016/17

Teknik_1_TE16a

-
Teknik_1_TE16b
--
Teknik_1_TE16c
- -
CAD1_TE16A_grp1
CAD2_TE16A_grp1
CAD1_TE16C_grp4
CAD2_TE16C_grp4
Konstruktion 1_TE14a
--
Teknik 2_TE14d
--
Gymnasiearbetet_info
Avslutande Tidsplan
Projektplan
Innehåll i en vetenskaplig rapport
Projektrapport (mall)

 

 

 

ARKIV
Gymnasiearbetet 2015_16
 
Teknik 1 TE15A
--
Teknik 1 TE15B
-
Teknik 2 NT13
-
Konstruktion 1 TE13
-
CAD_1 TE15A grp 1
-
CAD_1 TE15 bc grp 3
-
CAD_2 TE15a grp1
-
CAD_2 TE15bc grp3
 
   
 
  Teknik 1 Te14A  
Teknik 1 Te14B
     
Teknik 1 Te14D
     
Teknik 2 Te12d
     
Konstruktion 1 Te12ab
     
CAD_2 Te14 ab grp2
     
CAD_2 Te14 b grp3
     
CAD_2 Te14 d grp6 -
   
   
 
CAD 1 TE14 ab grp2
-
CAD 1 TE14 B grp3
 
CAD_1_TE14 D grp6

-

 
 
Arkiv
CAD_2
TE13A grp1
-
CAD_2
TE13C_NT13 grp5
 
Teknik 1
Te13a ht13-vt14
-
Teknik 1
NT13 ht13-vt14
-
Konstruktion 1
Te11A ht13-vt14
-
Teknik 2
Te11d ht13-vt14
-
Design 1
Te12b ht13-vt13
-
CAD 1
Te13A/NT13 gr1
-
CAD 1
NT13/Te13C gr5
-
Teknik 1
Te12a ht12-vt13
-
Teknik 1
Te12b ht12-vt13
-
Teknik 1
Te12d ht12-vt13
-
CAD 1
Te12b gr2 ht12
-
CAD 2
Te12b gr2 vt13
-
Teknik 1
Extra stöd för Te11abd
-
IV Datorkommunikation
ht12-vt13
-
 
Teknik 1
Te11a ht11-vt12
-
Teknik 1
Te11b ht11-vt12
-
Teknik 1
Te11d ht11-vt12
-
CAD 2
Te11a gr1 vt12
-
CAD 2
Te11d gr5 vt12
-
Projektarbete
-
CAD 1
Te11a gr1 ht11
-
CAD 1
Te11d gr5 ht11

-

Konstruktion A
Te10a ht10-vt11

-
Konstruktion A
Te10b ht10-vt11
-
CAD-Teknik B
Te10a vt-11
-
CAD-Teknik B
Te10b vt-11
-
CAD-Teknik A
Te10a ht-10
-
CAD-Teknik A
Te10b ht-10
-
Konstruktion A
Te09a ht09-vt10
-

CAD-Teknik B
Te09a vt10

-
Konstruktion A
Te09b ht09-vt10
-
Konstruktion A
Te10c vt11
-
-
 
-/Peter